try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Motolák o.s.

Motto:
"Studentský spolek Motolák se snaží otevírat bránu do bohatšího studentského života mediků na 2. lékařské fakultě a odlehčit jim tak náročnou cestu za vysněným titulem. Při tom chce podporovat seberealizaci studentů, umožnit jim práci v kolektivu a šířit dobré jméno fakulty, jakožto i celé univerzity."

Dynamicky se rozvíjející mladý spolek Motolák pokračuje v tradici studentských spolků na motolské LF. Od svého založení v létě 2008 rozšířil pole své působnosti z velmi skromných začátků až k současné široké (a stále rostoucí) činnosti a součinnosti s ostatními spolky a studentskými sdruženími.

kontakt: http://motolak.lf2.cuni.cz/

Špička ledovce aneb část naší činnosti:
Pořádáme společenské a odpočinkové akce (http://motolak.lf2.cuni.cz/taxonomy/term/58) pro studenty a pedagogy jako fakultní ples, motolácké párty nebo motolský parník. Pořádáme sportovní a rekondiční akce (http://motolak.lf2.cuni.cz/klub/sra/sra) jako běh Motolská míle nebo noční volejbalový turnaj, snažíme se podporovat studenty při studiu (http://motolak.lf2.cuni.cz/klub/podpora-pri-studiu) - pořádáme welcome week, welcome party a provázíme budoucí kolegy už od seznamovacího soustředění v Dobronicích.
Kromě toho Motolák v rámci podpory studentů provozuje technicky velmi pokročilý web (http://motolak.lf2.cuni.cz/), který umožňuje snadnější sdílení studijních materiálů, a spojuje studenty napříč ročníky i kruhy na otevřeném fóru.
Organizujeme dobrovolnické akce a snažíme se o kulturní přesah (http://motolak.lf2.cuni.cz/klub/duc/duc) v jinak velmi přírodovědně zaměřeném studiu. Pořádáme výstavu Motol Art, zpívání na dětských odděleních a snažíme se informovat o možnostech vyžití v rámci velké Prahy. Podílíme se na World diabetes day, na pochodu proti AIDS...Spolupracujeme s IFMSA CZ na projektech, které zaštiťuje - mj. také vznik serveru ppomoc.cz a výuka první pomoci na středních školách, organizace projektů a stáží...

Chceme vytvořit přátelské a otevřené prostředí pro nově příchozí kolegy, podporovat současné studenty ve studiu a navzájem je propojovat, nabízet možnosti mimoškolních činností a spojovat absolventy naší fakulty.