try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Kulturní instituty

Studentská rada zahajuje spolupráci s 27 národními kulturními instituty, jejichž pobočky sídlí v České republice.

Všechny instituty fungují jako významná kulturní centra (Italský kulturní institut, Goethe-Institut, Francouzský institut v Praze…). Soustředí se na podporu národního jazyka v naší zemi a pečují o vzájemnou kulturní spolupráci. Nabízí řadu kvalitních přednášek a jazykových kurzů či využití svých knihoven. Často pořádají kulturní akce vysoké úrovně a podílí se na organizaci mnoha mezinárodních studentských soutěží.

Spolupráce znamená v prvé řadě vzájemné informování o zajímavých aktivitách a jejich vzájemnou propagaci. Zároveň se tím otevírá možnost společně pořádat akce, které budou cíleny jak na studenty FF UK, tak na uživatele služeb institutů.

Doufáme, že spolupráce pomůže rozvíjet a zkvalitňovat kulturní příležitosti pro širokou skupinu zájemců.