try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Filosofický intelektuální klub

Filosofický intelektuální klub působí na Ústavu filosofie a religionistiky (ÚFaR). Jeho účelem je podpora v zamýšlení se nad rozličností filosofických, uměleckých a obecně intelektuálních témat a rozvoj tvůrčího a kritického myšlení, nejedná se o spolek existující pro generování finančních, nýbrž intelektuálních zisků. Jeho členové organizují mimo jiné filosofické diskuze, výjezdní prosemináře, workshopy a semináře ve spolupráci s ÚFaRem i dalšími katedrami nebo třeba filosofické výlety a večírky.

Kontaktní osoby:
Peter Dekastello - post[at]dekastello.net 
Zdeněk  Samec - samec.zdenek[at]gmail.com

Na Facebooku je FIK jako uzavřená skupina a je potřeba požádat někoho z členů o pozvání.
www.facebook.com/groups/FilozofickyKlub 

 

---------------------- MENU a AKCE ----------------------

Bytový seminář do větru - Řeč dvacátého století  -  Wittgenstein / Austin / Ricoeur / Frege
Konání:  4.1.2015  (neděle od 15h)
Místo:    koleje Na Větrníku
Kde:       místní společenská místnost a přilehlá kavárna 
Anotace:
Neformální debata a diskuse na témata, která jsou povinná ke komisionální/skeletové zkoušce z Filosofie 19. a 20. století. Budeme hovořit a rekonstruovat hlavní myšlenky z předepsaných textů Wittgensteina -  Austina - Ricoeura - a předevší pohovoříme a probereme  Fregeho a vrátíme se retrospektivně zpět ke Gadamerovi. Meze na námět Řeči, jako filosofického tématu, se meze nekladou.
V dalším díle Bytového semináře do větru bychom chtěli pohovořit na téma Foucault,  Adorno a navrátit se ještě k Pontymu a Patočkovi.
další info >>

Studenti ÚFaRu pořádají studentský Seminář k přípravě na zkoušku z Filosofie 19. a 20. století II.
Zimnísemestr 2014

Bytový seminář do větru - O čase od Augustina po Kanta a jeho smyslu dále
1.5.2014
Nechci vyhranit přesně téma. Nicméně se chci především soustředit na téma subjektivita a objektivita času s tím, že se začne od Augustina a jeho 11. knihy z Vyznání, kde bych chtěl interpretovat Hlavu XI. a XIV.-XV. a činit závěry o "nazírání" času u Augustina s otázkou po objektivitě času. To vše nahlédnout prismatem apriorních forem názoru.
Avšak, je to téma nezávazné a startovní. Kdo a čím přispěje, a kam se posune debata, nechám na volném průběhu. Ničemu se meze nekladou.
další info >>

Studenti ÚFaRu pořádají studentský Seminář k přípravě na zkoušku z Novověké filosofie II.
Letní semestr 2014
další info >>