try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Z novinkového systému

Syndikovat obsah
Veřejný kanál novinek studentské rady FFUK
Aktualizace: 1 hodina 32 min zpět

Přednáška Sabine Koller z Univerzity v Regensburgu (6. 4. 2016)

3. Duben 2016 - 1:00
Židovské muzeum v Praze Vás srdečně zve na přednášku se vzácným hostem: Sabine Koller z Univerzity v Regensburgu.  

V Praze vystoupí profesorka Sabine Koller jako host Centra pro studium holokaustu FF UK. V angličtině prosloví přednášku Voices out of Ruins: The Yiddish Writer Mendel Man (1916–1975), ve které se zaměří na období bezprostředně po konci války, kdy tisíce židovských uprchlíků usilovaly o nový začátek v zemi pachatelů. Mezi nimi byl i spisovatel, novinář a malíř Mendel Man (1916–1975). Přednáška představí odlišné stránky Mendela Mana, jednoho z nejvýznamnějších poválečných spisovatelů, kteří psali v jidiš. Ve svých novinových článcích velmi přísně odsuzoval nacistické zločiny. Svou poezií propůjčil hlas mrtvým, kteří ztratili své životy během šoa. Ve své próze s psychologickým mistrovstvím hledal nový smysl lidství.

Vstup na akci je volný.

Přednáška bude probíhat ve středu 6. dubna 2016 v Kulturním středisku Židovského muzea v Praze, 3. patro (Maiselova 15, Praha 1) od 18.00 hod.

Více na: http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/835/

http://www.ff.cuni.cz/udalost/prednaska-sabine-koller-univerzity-regensburgu/

Prezentace knihy Dějiny Ukrajiny (5. 4. 2016)

3. Duben 2016 - 1:00

Východoevropský klub a Česká asociace ukrajinistů Vás srdečně zvou na prezentaci knihy pod názvem Dějiny Ukrajiny.

Východoevropský klub a Česká asociace ukrajinistů Vás zve na prezentaci knihy "Dějiny Ukrajiny" a na přednášku jednoho z autorů prof. Jana Rychlíka: Ukrajina jako problém ruské, ukrajinské a polské historiografie.

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (http://ucd.ff.cuni.cz/o-ustavu/pracovnici/prof-phdr-jan-rychlik-drsc/)

Na prezentaci bude možnost zakoupit knihu za sníženou cenu.

Prezentace bude probíhat v úterý 5. dubna na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha) od 18:30 hod. v místnosti číslo 18.

Více na: http://www.ff.cuni.cz/udalost/prezentace-knihy-dejiny-ukrajiny/https://www.facebook.com/events/196820577375191/

Akce: Fulbrightova stipendia na studijní a výzkumné pobyty do USA (4. 4. 2016)

3. Duben 2016 - 1:00

Zahraniční oddělení FF UK Vás srdečně zve na akci pod názvem Fulbrightova stipendia na studijní a výzkumné pobyty do USA.

Prezentace programu na FF UK. Přijďte na setkání se zástupci Fulbrightovy komise a absolventy Fulbrightova programu.

Akce bude probíhat v pondělí 4. dubna 2016 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha) od 12:30 - 13:30 hod. v místnosti číslo 131 - Velká aula.

Program: http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2016/03/Fulbright-prednaska.pdf

Více na: http://www.ff.cuni.cz/udalost/fulbrightova-stipendia-na-studijni-vyzkumne-pobyty-usa/

Akce: Novodobá sídla? Struktura a soužití v uprchlickém táboře (6. 4. 2016)

3. Duben 2016 - 1:00

Studentské hnutí za solidaritu a ŠTUK Vás zvou srdečně na akci pod názvem Novodobá sídla? Struktura a soužití v uprchlickém táboře.

V současné době čím dál více slýcháme o uprchlických táborech, ale co o nich vlastně víme? Jak vznikají a jakou mají strukturu? Jak se v nich žije? 

Nejen na tyto otázky se pokusíme najít odpovědi během napínavé debaty na půdě Fakulty stavební ČVUT.

O své zkušenosti se podělí: 
Martin Balcar (Amnesty International ČR)
Pavel Štencl (architekt)
Filip Pelant (dobrovolník - Idomeni)

Akce bude probíhat ve středu 6. dubna 2016 na Fakultě stavební ČVUT (Thákurova 7, Praha 6) od 18:00 hod. v místnosti číslo C215.

Více na: https://www.facebook.com/events/1041008905957429/

Akce: Paměť a trauma pohledem humanitních věd (7. 4. 2016)

3. Duben 2016 - 1:00

Spolek studentů historie FF UK Vás srdečně zve na akci pod názvem Paměť a trauma pohledem humanitních věd.

Bez vzpomínky na minulé by bylo stěží možné orientovat se v přítomnosti a plánovat budoucnost. Naše paměť představuje zdroj, který ovlivňuje naše představy o životě a o vlastní identitě i vnímání sebe sama coby součásti určitého kolektivu, společnosti nebo národa. Jakým způsobem se proměňuje vzpomínání na naši minulost v souvislosti s nástupem nových médií a geopolitickými proměnami světa v posledních letech? Jakým způsobem lze paměť a trauma zkoumat z perspektivy humanitních věd? Nad těmito otázkami se v souvislosti s představováním nové antologie teoretických textů Paměť a trauma pohledem humanitních věd sejdou odborníci z několika vědeckých disciplín: literární vědci a autoři antologie Alexander Kratochvil a Manfred Weinberg, sociolog Jiří Šubrt a historik Miloš Řezník.

Večer bude probíhat v češtině i němčině a bude překládán do češtiny.

Akce bude probíhat ve čtvrtek 7. dubna 2016 v Café Kampus (Náprstkova 10, Praha) od 19:00 hod.

Více na: https://www.facebook.com/events/1056131467780764/

102. Sociologický večer - Výzkum zavádění modelu housing first pro ukončování bezdomovectví rodin s dětmi (6. 4. 2016)

2. Duben 2016 - 23:00

Sociologické večery Vás srdečně zvou na akci pod názvem Výzkum zavádění modelu housing first pro ukončování bezdomovectví rodin s dětmi.

Výzkum zavádění modelu housing first pro ukončování bezdomovectví rodin s dětmi
host: Štepán Ripka (FSS OU)

V roce 2015 vyrůstalo v ČR kolem 8 000 dětí v situaci nebydlení (MPSV 2016). Chybí vládní i lokální politika, která by jejich bezdomovectví efektivně ukončovala. Na úrovni tvorby politik je prioritizován model „bydlení po přípravě“ či „prostupného bydlení“, který se však nejen v kontextu ČR ukázal jako neefektivní (úspěšných „absolventů“ v ČR je pouze 20%, 80% klientů programů zůstává v bezdomovectví či dlouhodobě přechodné situaci). Cílem projektu randomizovaného kontrolního experimentu je vytvořit a otestovat v českých podmínkách ukončování bezdomovectví rodin pomocí modelu housing first. Místem výzkumu je město Brno, které má velký městský bytový fond (29 000 bytů) a schválilo strategii ukončování bezdomovectví rodin a jednotlivců. V roce 2016 by se mělo 50 náhodně vybraných domácností nastěhovat do městských bytů, kde jim bude poskytnuta flexibilní podpora sociálních pracovníků. Na dvojnásobně velké kontrolní skupině rodin, které nebyly vylosovány pro byt, budou porovnávány výsledky po 6 a 12 měsících od nastěhování. Výzkum chce testovat vliv stabilizace bydlení na školní docházku dětí, institucionalizaci dětí, zaměstnatelnost, kvalitu života, a předvídatelnost rodinných rozpočtů. Vedle toho bude provedena analýza nákladovosti, kde očekáváme stejné nebo nižší veřejné výdaje na domácnost v intervenční skupině, přičemž bezdomovectví intervenčních domácností bude ukončováno. V případě potvrzení předpokladů a funkčnosti tohoto modelu bychom rádi škálovali ukončování bezdomovectví rodin na 6 000 rodin bez domova v ČR, k jejichž přestěhování do bytů do roku 2020 se zavázala vláda ve schválené Strategii boje proti sociálnímu vyloučení.

Akce bude probíhat ve středu 6. dubna 2016 v budově Hollar (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) od 18:30 v místnosti číslo 215.

Více na: https://www.facebook.com/events/1684434035160850/

Měsíc queer historie 2016: Vytvořme společně muzeum (7. 4. 2016)

2. Duben 2016 - 23:00

Mesíc queer historie 2016 Vás srdečně zve na akci pod názvem Vytvořme společně muzeum.

Debata s členy Společnosti pro queer paměť o starých věcech, které končí v popelnici i se svým teplým příběhem. V Centru queer paměti vzniká sbírka dokumentující život LGBT lidí v českých zemích v minulosti. Už žádná stará knížka, fotka, plakát, výšivka, fotbalový míč, odznak, boa, vstupenka, milostný dopis či moták z vězení spojený s teplým životem nesmí skončit na smetišti! Zvažovali jste, že podobnou věc vyhodíte? Přineste ji raději na tuto akci. Budete-li chtít, povíte nám také, jaký příběh se k ní váže. Ukážeme vám, co ve sbírce máme, a společně se zamyslíme nad tím, jaké by takové budoucí muzeum mohlo být.

Akce bude probíhat ve čtvrtek 7. dubna 2016 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha) od 18:00 hod v mísnosti číslo 300.

Více na: https://www.facebook.com/events/1531982697097897/https://www.facebook.com/events/1556567421339604/

Akce: Tělo ve feministické filosofii (7. 4. 2016)

2. Duben 2016 - 23:00

Praxis Vás srdečně zve na akci pod názvem Tělo ve feministické filosofii.

Jedním z nejdůležitějších témat feministické filozofie je nové uchopení těla a tělesnosti. Tělo nadále není vnímáno jako specifický předmět mezi předměty, ale jako klíčová součást naší existence, která hraje zásadní roli při utváření naší subjektivity.

Cílem těchto přednášek není pouze uvedení podnětného tématu, ale zároveň vyjádření podpory Feministické společnosti v duchu prohlášení spolků, ke kterému jsme se připojili.

Své příspěvky přednesou:
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph. D. z Oddělení současné kontinentální filosofie AV ČR: "Ženské tělo a literatura"
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph. D. z Ústavu české literatury a komparatistiky

Akce bude probíhat ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 19:15 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha) v Knihovně Jana Palacha.

Více na: https://www.facebook.com/events/189842348065680/

Volby do Akademického senátu FF UK (11. - 14. 4. 2016)

2. Duben 2016 - 23:00

Ve dnech 11. 4. 2016 od 10:00 hod do 14. 4. 2016 do 17:00 hod. budou probíhat volby do Akademického senátu FF UK elektronickou formou prostřednictvím webové aplikace. 

Své zástupce do senátu volí zvlášť akademičtí pracovníci („kurie akademických pracovníků“) a zvlášť studenti zapsaní na fakultě („kurie studentů“). V kurii akademických pracovníků je voleno 16 členů senátu, v kurii studentů je voleno 15 členů senátu.

Nové funkční období senátu bude probíhat od 8. 6. 2016 - 7. 6. 2018.

!Volební aplikace a návod, jak volit!: (https://volby.ff.cuni.cz/)

Prezentace kandidátů do kurie akademických pracovníků: (http://www.ff.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat/volby-do-akademickeho-senatu-ff-uk/volby-ff-uk-na-funkcni-obdobi-2016-2018/prezentace-pedagogu/)

Prezentace kandidátů do kurie studentů: (http://www.ff.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat/volby-do-akademickeho-senatu-ff-uk/volby-ff-uk-na-funkcni-obdobi-2016-2018/prezentace-studentu/)

Informace o volbách: (http://www.ff.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat/volby-do-akademickeho-senatu-ff-uk/volby-ff-uk-na-funkcni-obdobi-2016-2018/)

Akce: Útěky na desku (23. 3. 2016)

2. Duben 2016 - 23:00

Studentská rada FF UK Vás zve na pravidelnou měsíční akci Útěky na desku.

Studentská rada Vás zve na druhé "Útěky na desku" tohoto semestru. Přijďte si zahrát některou z her z depozitu StRady či si přineste vaši vlastní.

Akce se bude  konat ve středu 23. března 2016 V BUstru Bazaar na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha) od 18:30 hod.

Více na: https://www.facebook.com/events/974338812645891/

Akce: 8. (po)čtení u EMY: ANNA BOLAVÁ(22. 3. 2016)

2. Duben 2016 - 23:00

BOK - Bohemistický kruh Vás zve na akci 8. (po)čtení u EMY: ANNA BOLAVÁ.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Bohemistický kruh a EMA espresso bar Vás srdečně zvou na autorské čtení spisovatelky Anny Bolavé z její knihy Do tmy.
Čtení bude doprovázeno hudebním vystoupením akordeonistky Sylvie Krobové a následnou diskusí. 

Anna Bolavá (*1981)
Do tmy (2015) - prozaický debut, nominace na cenu Magnesia Litera za nejlepší prózu roku 20158. (prózu roku 2015)   Akce bude probíhat v EMA espresoo Baru od (Na Florenci 1420/3 od 19:00 hod.   Více na: https://www.facebook.com/events/1122167324481954/

Akce: Gender, disent a socialismus (22. 3. 2016)

2. Duben 2016 - 23:00

Knihovna Václava Hava a Feministická společnost Vás zvou na akci Gender, disent a socialismus.

Jak nás genderové stereotypy zformované před rokem 1989 ovlivňují do dneška? A kdy se slovo feminismus stalo nadávkou?

Diskuse bude věnována především kritickému pohledu na genderové vztahy v československém disentu 70. a 80. let 20. století.

Debaty se zúčastní socioložka Libora Oates-Indruchová, historička Adéla Gjuričová a spoluzakladatelka Nadace Gender Studies Jana Hradilková. 

Moderuje Alena Ortenová z NKC-gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Akce bude probíhat v úterý 22. března 2016  v Knihovně Václava Havla (ostrovní 13, Praha) od 19:00 hod.

Více na: https://www.facebook.com/events/977576938984353/

Akce: Tradiční velikonoční barvení vajec (24. 3. 2016)

2. Duben 2016 - 23:00

PAKET /Pro AKtivní ETnologii Vás zve na akci Tradiční velikonoční barvení vajec.

Pod vedením zkušené malérečky Jiřiny Ceehové budete mít možnost vytvořit si vlastní kraslici a vyslechnout odborný výklad k velikonočním tradicím.

S sebou v ideálním případě: vejdumky, včelí vosk, aromalampičku na rozpouštění vosku, čajovou svíčku, špendlík, špejli. Vše bude v omezené míře k dispozici na místě.

Akce bude probíhat ve čtvrtek 24. března 2016 V celtmé 20, mistnost číslo 317  od 16:30 hod.

Více na: https://www.facebook.com/events/474654682734849/

Akce: Etnologie - Antropologie - Folkloristika (3. 3. - 31. 3. 2016)

2. Duben 2016 - 23:00

Ústav etnologie FF UK vás zve na akci Etnologie - Antropologie - Folkloristika.

Vážené studentky, vážení studenti, 
zveme Vás na pásmo diskuzí Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: Etnologie? Antropologie? Folkloristika? 
Jedná se o moderovanou debatu nad povahou diskurzů, které tvoří podloží badatelských a pedagogických aktivit Ústavu etnologie.

Každému z tematických bloků bude věnováno jedno diskuzní odpoledne. Diskuse se zúčastní vědecké autority z řad Ústavu etnologie i přizvaní odborníci z jiných pracovišť.

Účastníkům bude předem doporučena a zaslána literatura umožňující hlubší přípravu k příslušnému diskusnímu bloku.
Diskuze bude zahájena prezentací dvou až tří studentů, kteří předloží svůj teoretický náhled na danou disciplínu. Po jejich vystoupení bude následovat reakce zúčastněných studentů, vyjádření odborníků a všeobecná moderovaná diskuze. 

Oficiální přihlášku zašlete do 14. 2. 2016 na adresu etno-antro-folk@email.cz. Uveďte své jméno, ročník studia a studijní zaměření. Dále napište, zdali máte zájem pouze o účast v diskuzi nebo byste sami chtěli na úvod debaty předložit svůj vlastní náhled na definici odpovídající disciplíny. Je možné se přihlásit na celé pásmo nebo na jednotlivé diskuze samostatně. 

Datum: 
Etnologie - 3. 3. 2016
Antropologie - 10. 3. 216
Folkloristika - 17. 3. 2016
Resumé celé debaty - 31. 3. 2016
Čas: začátek vždy v 16:00 
Místo: Celetná 20, místnost bude upřesněna 

Akce bude zahájena 3. března 2016 od 16:00 hod. v Celetné 20.

Více na: https://www.facebook.com/events/728583543942820/

Akce: Vít Jedlička - Založení státu: Úvod pro začátečníky (23. 3. 2016

20. Březen 2016 - 5:00

AIESEC CUNI Vás zve na akci Vít Jedlička - Založení státu: Úvod pro začátečníky.

Dne 13. 4. 2015 založil Čech Vít Jedlička nový stát v oblasti mezi Chorvatskem a Srbskem. Jak je to možné? Proč a jak Liberland vznikl? Na tyhle a další otázky bude odpovídat člověk, u kterého to vše začalo – Vít Jedlička – prezident Liberlandu.

Přijďte si vyslechnout příběh, který neslyšíte každý den.

Vstup je zdarma, registrace na: https://docs.google.com/a/aiesec.cz/forms/d/1R8uVz6FxWff9dsXDrEnX2mPEbZnfmvV8eSeSRW4da5U/viewform

Akce bude probíhat ve středu 23. března 2016 v Zelené posluchárně (celetná 20, Praha) od 19:00 hod.

Více na: https://www.facebook.com/events/1011497352258201/

Akce: Předmajáles – Mluvení do větru (22. 3. 2016)

20. Březen 2016 - 5:00

Studentský Majáles a Do Větru Vás zvou na akci Předmajáles – Mluvení do větru.

Pohrdáš vypointovanou zábavou a květnatými slovními obraty? Stává se ti, že když ti osoba, ke které směřuje tvůj platonický kompas, visí na rtech, znamená to ve skutečnosti, že umí usnout s otevřenýma očima? Jsou tvými performerskými inspiracemi vyučující, které lidově nazýváme uspávači hadů? Máš posunutý žebříček radostí a strastí během veřejného vystupování a zájem obecenstva, neřkuli smích, jsou ti spíše trestem než odměnou? Hovoříš rád naprázdno, do větru? Nesnášíš tenhle větvitě řádivý úvodní odstavec?

Pak super! Přihlas se na soutez@majalesstudentu.cz do Majálesové soutěže v disciplíně Mluvení do větru a přijdi v úterý 22. 3. příhodně do kavárny Do Větru. Máš-li zájem, dej vědět a stihni tu přihlášku (nejlépe) do soboty 19. 3., prosím.

Jak to bude probíhat? Co si nachystat? – Jelikož otevírací doba kavárny je omezená, je nutno se omezit i se svou obstrukcí zábavy, a to na zhruba 5 minut/účastník. (Podle počtu přihlášených s tím ale můžem trochu pohnout, rozumíme si?) Příspěvek by měl jiskřit nudou, na druhou stranu ale nesmí spočívat v mlčení, vydávání primitivních zvuků a citoslovců, počítání či prostém uvádění výčtů. Jinými slovy, nejde o jednoduché popírání šoumenstvím ani o propagaci vulgární nudy, leč o složitou disciplínu Mluvení do větru.

Vše bude hodnotit odborná porota, která ve spolupráci s diváky vybere nejplanějšího rétora či rétorku. A samozřejmě, ti nejlepší si odnesou ceny, které jistě podnítí další zájem soutěžících o zlepšování v naší disciplíně. Složení poroty i ceny se dozvíte postupně.

Příjemnou nebavku a těšíme se na soutěžící i diváky!

Akce se bude pořádat v úterý 22. března 2016 Do Větru (Za Zahradou 5, Praha 6) od 19:30 hod. 

Více na: https://www.facebook.com/events/119831965075412/

Akce: Státnice společně (23. 3. 2016)

20. Březen 2016 - 5:00

WikiSofia Vás zve na akci Státnice společně.

Zajímá vás Wikisofia, ale dosud jste nenašli odvahu se více zapojit? Chcete, aby pro váš obor vznikly kvalitní a ozdrojovaná online skripta? A chcete se na tom podílet?

Během pár minut vam ukážeme jak s portálem wikisofia pracovat a jakým způsobem psát články

Editaton je setkání uživatelů, editorů a příznivců Wikisofie. Každý si zde přijde na své. Bude tu prostor pro postupné seznamování se s editory a dalšími zájemci o wikisofii, stejně jako se samotným projektem. Bude tu prostor, klid a pomoc pro vytváření, propojování a editování článků. Bude tu hlavně prostor pro to se mezi sebou poznat a zapojit se do fungování wikisofie.

Projekt Wikisofia.cz si klade za cíl vytvořit skripta pro bakalářké a magisterské obory FF UK. Zveme ke spolupráci Vás, kteří se nehodláte o zkouškovém bezmyšlenkovitě učit nazpaměť chybné poznámky někoho jiného. Zveme Vás, kteří chcete se svým vzděláním něco dělat. Zveme Vás, kteří máte vůli se prosadit a pozvednout svůj obor.

Akce se bude pořádat ve středu 23. 3. 2016 ve Studentském klubu Celetná (Celetná 20, Praha) od 17:00 hod.

Více na: https://www.facebook.com/events/234567453559649/https://wikisofia.cz

Projektové řízení na podporu zájmových aktivit studentů, případně na pomoc sociálně znevýhodněným studentům (Studentská rada FF UK)

20. Březen 2016 - 5:00

Studentská rada FF UK vyhlásila projektové řízení na podporu zájmových aktivit studentů, příp. na pomoc sociálně znevýhodněným studentům, ve kterém bude rozděleno 20 000 Kč. Žádost o podporu může podat kterýkoli student FF UK nebo spolek působící na FF UK. Uzávěrka pro podávání projektů byla prodloužena do 31. března 2016.

Více na: http://strada.ff.cuni.cz/node/1423

Filmová promítání příští týden (14. 3. - 20. 3. 2016)

20. Březen 2016 - 5:00

Východoevropský klub FF UK Vás zve na promítání dokumentu Roura a následné setkání s jejím režišérem Vitalijem Manským. 


"Roura je neobvyklý film. Nejedná se o romantickou pohlednici z Tajgy ve stylu „Život v přírodě” ani historický film o hrůze Gulagu. Film získal jako jediný dokument ocenění za nejlepší režii na festivalu hraného filmu Kinotavr. Každá epizoda filmu je utvářena silným obrazem nesoucím příběh: vidíme hrdiny ve smutku a radosti, ve všední dny i svátky."

Vitalij Manskij (1963, Lvov) vystudoval na moskevské filmové škole VGIK a je autorem více než třiceti snímků, které byly s úspěchem promítány na filmových festivalech. Besedy se zúčatsní také kameramanka Alexandra Ivanova, žákyně kameramana Jusova, který snímal filmy s Tarkovským (Ivanovo dětství, Andrej Rublev, Solaris). Oba k nám zavítají v rámci premiéry svého posledního filmu V paprscích slunce (2015) na festivalu Jeden svět, který bude uveden v úterý 15. března v kině Lucerna. 

Fim Roura promítneme v originálním znění s českými titulky.

Promítání bude probíhat v pondělí 14. března 2016 od 17:30 hod. v místnosti číslo 104 na hlavní budově FF UK a následná diskuze bude probíhat od 20:00 v místnosti číslo 200 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha).

 

Více na: https://www.facebook.com/events/1549562445336880/

 

 

 

Spolek studentů historie FF UK Vás zve na promítání filmu Dáma ve zlatém.

Dáma ve zlatém vypráví pozoruhodný skutečný příběh ženy, která se rozhodla dosáhnout spravedlnosti a za každou cenu bojovat o dědictví, které její rodině právem náleželo. Šedesát let poté, co byla za druhé světové války nucena utéct z milované Vídně, se Maria Altmannová (Helen Mirren) rozhodne získat zpět rodinný majetek, který jí byl zabaven nacisty. Patří k němu i umělecká díla nevyčíslitelné hodnoty, mezi jinými i slavný portrét Adele Bloch-Bauerové I. od Gustava Klimta, který se stal národním pokladem. Za svého právního zástupce si vybere ne velmi zkušeného, ale o to odvážnějšího, mladého muže Randyho Schönberga (Ryan Reynolds). Spolu se pustí do zdlouhavého a náročného soudního sporu s rakouskou vládou a Nejvyšším soudem USA, který se nakonec stane jedním z nejznámějších restitučních sporů v historii. [text Forum Film CZ]

Režie: Simon Curtis Rok: 2015 Země: USA/Velká Británie Délka: 110 minut

Hodocení: ČSFD 70% IMDb 7,3/10

Filmové promítání bude probíhat ve středu 16. března 2016 na havní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha) v místnosti číslo 131 - Velká aula od 19:00 hod.

Více na: https://www.facebook.com/events/1732235697021037/

Časopis - INK

20. Březen 2016 - 3:00

Proč psát jen do šuplíku ?

Ink – časopis pro studenty-spisovatele

Ink vznikl pro studenty Univerzity Karlovy, kteří mají zájem na tom, aby jejich literární díla nebo ilustrace neskončily pouze v šuplíku, ale aby pokračovaly dál ve svém životě jako su-verénní autorská díla publikovaná v unikátním občasníku. Ink tak bude šířit ve společnosti povědomí o kreativních studentech UK a je samotné motivovat k další tvorbě. Hodlá tak stmelit literárně a výtvarně aktivní studenty, kteří by se jinak třeba nikdy nepotkali.

Takže pokud píšeš a chceš publikovat,

 

pošli své texty na: ink.fsv@gmail.com

Více na: http://www.casopis-ink.cz/