try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Z novinkového systému

Syndikovat obsah
Veřejný kanál novinek studentské rady FFUK
Aktualizace: 24 min 46 sek zpět

Seminář: Možnosti studia v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky (21. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 23:00

Možnosti studia v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, úterý 21. 10. 2014 od 13.00

Na zahraniční studijní pobyt můžete vyrazit nejen do Evropy či USA – přijďte se dozvědět více o tom, jak(é je to) studovat

v některých z méně obvyklých, o to však zajímavějších a lákavějších světových destinací! Tentokrát se zaměříme na země

Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

 

Hosty semináře budou zástupkyně Odboru pro zahraniční vztahy RUK, které účastníky seznámí s možnostmi studia

v daných oblastech v rámci meziuniverzitních dohod, a zástupkyně Domu zahraniční spolupráce MŠMT – Akademické informační

agentury (DZS – AIA), jež mj. promluví o aktuální nabídce stipendijních pobytů v Asii a Latinské Americe na základě mezinárodních

smluv. O své zkušenosti se s účastníky semináře samozřejmě podělí i studenti a studentky, kteří již v některé ze zemí

v daných oblastech (Taiwan, Peru, Mexiko) svůj studijní pobyt absolvovali.

 

Více o seminářích IPSC UK na: http://cuni.cz/UK-4082.html

Mezinárodní výstava fotografií THIS PLACE a diskuze (25. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 23:00

Rádi bychom všechny studenty pozvali na velkou mezinárodní výstavu fotografií THIS PLACE a diskuzi s 12 světovými fotografy,

kteří přijedou na zahájení této výstavy.

Centrum současného umění DOX představí v rámci světové premiéry monumentálního uměleckého projektu THIS PLACE 

práce 12 světových fotografů a jejich pohled na Izrael. Mezi vystavujícími umělci jsou například Josef Koudelka, Frédéric Brenner,

Thomas Struth, Fazal Sheikh nebo Jeff Wall.

Všichni umělci participující na projektu se zúčastní 25. 10. 2014 v Centru DOX debatních stolů s názvem 12 PERSPEKTIV,

na které vás srdečně zveme.

Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme rezervaci na homepage www.dox.cz.

Více informací o výstavě a debatě naleznete na: 

https://www.facebook.com/events/359909970842365/

https://www.facebook.com/events/359463560879561/

Koncert: Damh the Barda (25. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 23:00

Rezervace probíhá do 20. 10. 2014.

Více na: http://pohanskaspolecnost.cz/rezervace/

Více o České pohanské společnosti na: http://pohanskaspolecnost.cz/

Informační seminář: Stipendijní programy Komise J.W. Fulbrighta (23. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 23:00

Dobrý den,

Zahraniční oddělení FF UK pořádá ve čtvrtek 23. 10. 2014 informační seminář

na téma „Stipendijní programy Komise J.W. Fulbrighta“ zaměřený na pobyty na univerzitách v USA.

Seminář proběhne v místnosti č. 104 na hlavní budově FF UK v čase 14:15 – 14:45

Semináře se zúčastní ambasadorka programu na FF UK prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. a zástupce Fulbrightovy komise

Andrea Semancová.

Informace o semináři možno nalézt také zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/seminare-konference-souteze/ 

S pozdravem

Marie Hanková

Asistentka zahraničního oddělení

Neformální debatní setkání nejen k volebnímu podzimu (22. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 23:00

 Politologické sdružení POLIS vás zve na neformální debatní setkání.

Máte pocit, že se toho doma a ve světě za poslední týdny událo příliš, že je jen obtížné si to nechat pro sebe?

Zlobí vás, jak se o určitých událostech mluví ve veřejném prostoru?

Či všimli jste si něčeho, o čem se naopak trestuhodně mlčí?

Pokud ano, neváhejte navštívit naše setkání ve středu 22. října od 19:00 v takzvané knihovně baru Krásný ztráty.

Za Polis se budou na vás těšit Nina Bodláková a Marek Benda.

Více na: https://www.facebook.com/events/890753450936084

Debatní cyklus: Rodina a společnost - Žena a muž v rodině (22. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 23:00

22. 10. 19.00 Žena a muž v rodině

Pár ženy a muže prochází v průběhu života řadou proměn. Partnerství se řídí jinými zákonitostmi než rodičovství. Jak to sladit k vzájemnému prospěchu a prospěchu dítěte? Uvědomujeme si odlišnost mužské a ženské sexuality, víme, co očekává muž od ženy a žena od muže? Pochopili jsme smysl rodiny, její funkce a její proměny ve vývojových fázích dítěte? Co hrozí dospívajícímu, když včas „neodejde do světa“? Hosté: rodinní terapeuti Vladislav Chvála a Ludmila Trapková.

Více na: http://www.farnostsalvator.cz/clanek/1792/debatni-cyklus--rodina-a-spolecnost#.VELSk_msWCN

Historický filmový klub: Jonestown (22. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 23:00

18. listopadu 1978 vyvrcholil v guyanské džungli v Jižní Americe stěží uvěřitelný příběh americké sekty „Chrám lidu“ založené

bývalým kazatelem a paranoidním guru Jimem Jonesem. Toho dne byl v tamní osadě „Jonestown“ spolu s tiskovým doprovodem

zavražděn americký senátor Leo J. Ryan, který se snažil svou inspekční cestou zmapovat tamní zacházení s americkými občany.

To co následovalo, bylo mnohými označeno za největší hromadnou sebevraždou v moderních dějinách.

Přijďte shlédnout dokument o události, která otřásla pohledem na moderní náboženské sekty:

Akce proběhne ve středu 22. října 2014 od 19:15 na halvní budově FF UK v místnosti č. 200.

http://www.csfd.cz/film/229140-jonestown-zivot-a-smrt-v-chramu-lidu/

Filmový klub SR La strada: Svět / Shijie (2004) (22. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 23:00

Další projekce filmového klubu LA STRADA proběhne opět ve středu od 19:30, v místnosti č. 2 v přízemí hlavní budovy vlevo.

 

Svět

Zhang Ke Jia / Čína / Japonsko / Francie, 2004, 143 min

Na předměstí Pekingu se rozkládá zvláštní svět. Vedle sebe tu stojí Eiffelova věž, Socha svobody, Sfinga či opera v Sydney. Do tohoto místa přichází denně stovky turistů, aby se v zábavním centru World Parc pobavili pohledem na změnšeniny populárních památek. Zaměstnanci tohoto parku jsou stejně různorodé, náhodou dohromady svedené individuality, jako budovy, které je obklopují. A právě na ně, v čele s tanečnicí Tao, se soustřeďuje Svět, něžný film čínského režiséra Zhang Ke Jii (Platforma, Zátiší, Dotek hříchu), který tento zvláštní prostor prozkoumává.

Zdarma čaj a káva, většinou se objeví i nějaké to víno... 

Film tentokrát pouze s anglickými titulky!

Odkaz na trailer: http://www.csfd.cz/film/208271-svet/videa/

Konference k 20. výročí slovakistiky (24. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 23:00

Katedra středoevropských studií FF UK srdečně zve k účasti na mezinárodním setkání u příležitosti 20. výročí založení

oboru slovakistika na FF UK „Podoby vysokoškolskej slovakistiky mimo Slovenska“

Akce proběhne v pátek 24. října od 9:00 ve Slovenském domě (Soukenická 3, Praha 1).

Více na: http://kses.ff.cuni.cz/node/640

Workshop: Populární kultura ve střední a východní Evropě před první světovou válkou (24. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 23:00

Cílem workshopu je diskuse nad tématy spojenými s ranou masově šířenou populární kulturou v oblasti střední a východní Evropy,

zvláště ve spojení se zásadními společenskými a politickými změnami probíhajícími na přelomu 19. a 20. století.

Akce proběhne v pátek 24. října od 8:45 ve Šporkově paláci (Hybernská 3), místnost č. 303.

Program - viz: http://sml.strada.ff.cuni.cz/soubory/11//workshop-pozvanka.pdf

Více na: http://projekt.cspk.eu/

Konference: Climax or Beginning? Modernity, Culture, Central Europe and the Great War (24. - 25. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 21:00

Cílem setkání řady významných evropských badatelů o první světové válce je posoudit civilizační a kulturní kontext procesů,

jež vedly (?) k první světové válce.

Srdečně zváni nejsou ani zdaleka pouze historici, ale i zájmci z dalších oborů.

Konference proběhne ve dnech 24. a 25. října na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2), místnost č. 104.

Program - viz: http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/09/Program.pdf

Konference: Židovská Praha pozdní renesance a její reflexe: nové pohledy – 3. výroční konference Pražského centra židovských studií FF UK (23. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 21:00

PROGRAM 3. VÝROČNÍ KONFERENCE

Židovská přítomnost v Praze a zejména pak její tzv. zlatý věk ve druhé polovině 16. století a na počátku 17. století představuje 

od vzniku židovské historiografie jednu z přirozených křižovatek zájmu badatelů, navíc je inspiračním zdrojem urbánního folklóru

a umělecké tvorby. 

Konference je členěna do dvou částí. První z nich představuje vybraná aktuální témata akademického výzkumu jak pozdně-renesanční židovské Prahy, tak ohlasů tohoto tématu v moderní literatuře a umění. Druhá část se soustřeďuje na problematiku židovského knihtisku v raně moderní době rudolfinské Prahy a českých zemí.

 

I. Sympozium: 23. října 2014, Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

 

9:30

Úvodní slovo

Pavel Sládek (FF UK): Raně moderní židovská Praha – lokální a globální pohled

 

Key-note

Lucie Storchová (AV ČR, FHS UK): Literární pole, reprezentace, učenecké praktiky.    K současným trendům v bádání o (středoevropském) humanismu

 

Respondent – Pavel Sládek (FF UK): Koncept renesančního humanismu a teoretické přístupy ke studiu raně moderních židovských kulturních dějin ve středo-východní Evropě

 

přestávka na kávu 10:30–10:45

 

10:45

Marie Buňatová (Centrum pro kulturní a sociální studie, Praha): Obchod a finančnictví pražských Židů v 16. století

 

11:15

Arno Pařík (Židovské muzeum v Praze): Praha – Krakov – Benátky: Urbanismus židovských sídlišť

 

přestávka na kávu 11:45–12:00

 

12:00

Daniel Soukup (AV ČR, FF UPal): List rabi Samuele rabi Izákovi: předběžná zamyšlení

 

12:30

Josef Záruba-Pfeffermann (FF UK): Navštívení Panny Marie jako obraz setkaní Církve a Synagogy

 

přestávka na oběd 13:00–14:00

 

14:00

Milan Tvrdík (FF UK): Historické romány Maxe Broda z rudolfinské Prahy. Román o knížeti Reubenim

 

14:30

Viera Glosíková (PedF UK): Pražské židovské ghetto v povídkovém souboru Leo PerutzeNoc pod Kamenným mostem.

 

15:00

Jiří Holý (FF UK): Rabínská moudrost Jaroslava Vrchlického a Pražský žid Josefa Jiřího Kolára

 

15:30 – závěr konference

 

II. Kolokvium: 6. listopadu 2014; 10-16 hod

 

Pražské centrum židovských studií FF UK, Celetná 20, 2. patro, č. místnosti 238                 

 

Hebrejská kniha (nejen) v rudolfinské Praze

 

Účastníci kolokvia:

Marie Buňatová (Centrum pro kulturní a sociální studie, Praha)

Andrea Jelínková (AV ČR)

Konstanze Kunst (University of Pennsylvania)

Lucia Raspe (Goethe-Universität Frankfurt)

David Rotman (Tel Aviv University)

Olga Sixtová (FF UK)

Pavel Sládek (FF UK)

 

Kolokvium probíhá ve spolupráci s knihovnou Židovského muzea v Praze.

Spolupořadatelem konference je Archiv hl. m. Prahy

  Program - viz: http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/10/3-Konference-Plak%C3%A1t-A3-2.pdf Více na: http://pcjs.ff.cuni.cz/node/248

Seminář: Open Access ve zkratce: publikovat vědění nebylo nikdy jednodušší (22. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 21:00

S jistotou by asi každý řekl, že žije jiným životem než lidé v 17. století, ale je tomu skutečně tak?

Může toto říct například publikující vědec? Vědecká komunita dnes stále s nebývalou opatrností našlapuje kolem změn,

které internet nabízí jejich práci a způsobu komunikace. Zastánci otevřenosti kroutí nechápavě hlavou, odpůrci ovšem také.

Přijďte se sami přesvědčit, co by vám mohla iniciativa, jako je otevřený přístup či koncept otevřené vědy, nabídnout -  přijďte se seznámit

nejen s konkrétními nástroji, ale i s podstatou těchto hnutí.

Seminář „Open Access ve zkratce: publikovat vědění nebylo nikdy jednodušší“ Terezy Simandlové

se koná ve středu 22. 10. 2014 od 14:10 v Knihovně Jana Palacha FF UK v rámci mezinárodního propagačního týdne

otevřeného přístupu – Open Access Week 2014.

Open Access (OA, česky otevřený přístup) je model vědecké komunikace, který zajišťuje trvalý, okamžitý a bezplatný přístup k výsledkům vědy a výzkumu na Internetu.

Pro více informací navštivte Týden otevřeného přístupu | Open Access Week 2014, který se koná ve dnech 20. až 26. října 2014,

anebo webové stránky:
http://www.openaccessweek.org
http://www.openaccess.cz/cs/oaw
http://www.openaccess.cz/cs/pruvodce

Lingvistické přednášky: prof. dr. Jubani z Tiranské univerzity (22. - 23. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 21:00

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK si vás dovoluje pozvat na sérii tří přednášek,

které prosloví přední albanistka, prof. dr. Aljula Jubani, z Katedry lingvistiky na Fakultě historie a filologie Tiranské Univerzity v Albánii.

Program přednášek:
1/ Gjuha shqipe dhe dialektet e saj (Albanian Language and Its Dialects)
ST 22. 10. 2014 od 12:30 v místnosti 308

2/ Studimet e fonetikës akustike mbi shqipen (Acoustic Phonetics Studies of Albanian)
ST 22. 10. 2014 od 14:30 v místnosti 308

3/ Mësimdhënia e gjuhës shqipe sipas Kuadrit Europian të Referencave mbi Gjuhët (Teaching Albanian According to the Common European Framework of Reference for Languages)
ČT 23. 10. 2014 od 10:00 v místnosti 325

Přednášky budou prosloveny v angličtině.
Všechny uvedené místnosti se nacházejí na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2).

Seminář: O předvolebních průzkumech se zástupci České televize (22. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 21:00

V rámci spolupráce Katedry sociologie FF UK s Českou televizí pořádáme již druhý seminář s analytiky z datového týmu ČT.

Tentokrát se budeme bavit detailně o předvolebních průzkumech. Dokud je povolební půda ještě žhavá, přijďte si poslechnout

a prodiskutovat, jak s daty nakládá nejviditelnější veřejnoprávní médium a jaké kritice čelí.

Seminář se koná ve středu 22. října od 9:10 v Celetné 13, místnost č. 17.

Kritické dotazy s sebou!

Kontaktní osoba: Jaromír Mazák, mazak.jaromir@gmail.com

Promítání filmu: Anna v přední linii (21. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 21:00

Promítání dokumentárního filmu Anna v přední linii o životě Anny Politkovské, který se mimo jiné dotýká témat,

jako je svoboda slova a tisku, nebezpečí novinářské profese a potlačování lidských práv nejen v současném Rusku.

Film svým odborným výkladem doplní pan docent Emil Souleimanov z FSV UK.

Srdečně vás zveme!

Délka filmu: 78 min, vstup volný, omezená kapacita studovny.

Promítání proběhne v úterý 21. října od 17:30 v Knihovně Jana Palacha (Týmová studovna)

na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2).

Film se promítá v rámci programu Promítej i ty! (http://www.jedensvet.cz/pit/).

Přednáška: Evropská architektura a Čechy v době Rudolfa II. a Albrechta z Valdštejna (20. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 21:00

Přednáška Ing. arch. Petra Uličného (Utrecht) vychází z výsledků bádání posledních let a nabízí nový pohled

na dějiny architektury v českých zemích na přelomu 16. a 17. století. 

Pozvánka: http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/10/Architektura-Rudolfa-II._pozv%C3%A1nka.pdf

Přednáška proběhne v pondělí 20. října od 17:00 Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).

Více na: http://ce.ff.cuni.cz/CE-1.html

Talkshow: Gaučoviny Jirky Pilipa (21. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 21:00

Jiný gauč, jiný prostor, stejná talkshow!

Gaučoviny Jirky Pilipa se nově odehrají v Bistru Bazaar na hlavní budově FF UK na téma: Společensky odpovědná fakulta?!

Pozvání přijali: 

Josef Klíma - moderátor, novinář, spisovatel a scénárista

Vítězslav Slíva - spolek Charlie na UK- aktivista, zakladatel LGBT poradny

Rozlet o.p.s. - nový provozovatel bufetu na Filozofické fakultě UK

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. - proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy na FF UK

 

Akce se odehraje v úterý 21. října od 19:30 ve fakultním bufetu Bistru Bazaar.

Postavíme podium, přivezeme gauč. Tak doražte!

Více na: https://www.facebook.com/events/380042215495502/

Týden otevřeného přístupu | Open Access Week 2014 (20. - 26. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 21:00

Open Access (OA, česky otevřený přístup) je model vědecké komunikace, který zajišťuje trvalý, okamžitý a bezplatný přístup

k výsledkům vědy a výzkumu na Internetu.

Univerzita Karlova se podepsáním Berlínské deklarace Open Access přihlásila k principům otevřeného přístupu k vědeckým informacím

a zapojuje se do celosvětové iniciativy Open Access Week 2014, která se koná ve dnech 20. až 26. října 2014.

Pro více informací navštivte ve středu 22. 10. 2014 od 14:10 seminář: Open Access ve zkratce: publikovat vědění nebylo nikdy jednodušší.

https://www.facebook.com/events/1489370464660575/

Více o Open access na:

http://www.openaccessweek.org/
http://www.openaccess.cz/cs/oaw
http://www.openaccess.cz/cs/pruvodce

Festival: JINONICE JINAK: Vypusťte tygra! (19. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 21:00

Kdy jste byli naposledy v cirkuse? A kdy jste byli naposledy v Jinonicích? A co s tím mají společného tygři? 

Přijďte se přesvědčit, že JINOnice a cirkus k sobě mají blíž, než by se na první pohled mohlo zdát.

Přijďte okusit cirkus po JINOnicku. Přijďte si užít JINOnice zase o trochu jinak! 

Již v neděli 19. ŘÍJNA 2014 * 13:00 - 20:00 * AREÁL UK JINONICE. *

PROGRAM AULA:

13:30 - 14:30 Čardáš Klaunů
14:45 - 16:00 Divadlo Refektář
16:00 - 16:10 Představení Jjinak
16:10 - 17:40 Diskuze
17:45 - 18:30 Thom Artway
18:40 - 20:00 Teritoriální tyjátr
20:05 - 20:20 Bambilion Fires

PROGRAM STUDENTSKÁ MÍSTNOST:

14:00 - 15:55 Jam session
16:00 - 16:35 Salsa4Water (workshop + vystoupení)
16:40 - 17:40 Jam session
17:45 - 18:45 Sociologická salsa (workshop + vystoupení) 
18:50 - 19:50 Bambilion Fires & Flowtci (workshop)

PROGRAM J1031:

13:00 - 14:30 TED videa
14:45 - 15:50 Debata v angličtině
16:30 - 19:00 Studentské filmy 

VSTUP ZDARMA!

Již potřetí se Jinonice na jeden den promění, a tentokrát to bude proměna vskutku spektakulární.

Cirkus Jinonice se představí v celé své okázalé pompě. Grandiózní program vám zaručí, že se budete cítit stejně dobře,

jako tygr bengálský ve vodě.

Více na: https://www.facebook.com/events/857309887620778