try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Z novinkového systému

Syndikovat obsah
Veřejný kanál novinek studentské rady FFUK
Aktualizace: 52 min 7 sek zpět

Představení knihy: Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě (30. 10. 2014)

26. Říjen 2014 - 0:00

„Historická věda – tak jako každá jiná věda – vyžaduje teoretickou reflexi, která ji umožní nahlížet a překračovat limity její vlastní práce.“

Těmi slovy otevírá autorský kolektiv pod vedením Lucie Storchové publikaci Koncepty a dějin. Proměny pojmů v současné historické vědě.

Jedním z cílů knihy je otevření diskuze o úloze teorie v rámci historiografie. Jako východisko si autoři zvolili analýzu klíčových pojmů oboru.

Cílem akce pořádané Spolkem studentů historie FF UK je otevřít prostor pro diskuzi nad současným stavem české historiografie

a jejího teoretického ukotvení. Jaké jsou předpoklady a cíle publikace? Jakým způsobem může přispět k žádoucí reflexi oboru?

Jak může sloužit odborným historikům a jak studentům historie? 

Kromě hlavní editorky knihy Lucie Storchové a jednoho z členů autorského kolektivu Karla Šimy s námi přijdou diskutovat

profesoři Miroslav Hroch a Jiří Štaif. 

Akce se koná ve čtvrtek 30. října od 19.30 v Knihovně Jana Palacha - FF UK.

Debatní cyklus: Rodina a společnost. Odcházení – vyhoštěná smrt (29. 10. 2014)

26. Říjen 2014 - 0:00

29. 10. 19.00 Odcházení – vyhoštěná smrt

Skutečně platí, že je smrt a umírání v naší společnosti tabu? Co bychom měli vědět, abychom se smrti a umírání tolik nebáli? Je nutné mluvit o smrti s dětmi? Jak se u nás vyvíjí kvalita péče o umírající? Co potřebují umírající lidé a ti, co o ně pečují? Jak je prospěšná paliativní péče? Potřebujeme eutanázii? Hosté: Martina Špinková, zakladatelka Hospicového domácího sdružení Cesta domů. Olga Nešporová, autorka Knihy o smrti a pohřbívání. Olga Stránská, koordinátorka dobrovolníků Cesty domů.

Více na: http://www.farnostsalvator.cz/clanek/1792/debatni-cyklus--rodina-a-spolecnost#.VEwpLfmsWCN

Přednáška: Film a televize sociologickýma očima. Western – pravý americký žánr a jeho zahraniční vlivy (29. 10. 2014)

26. Říjen 2014 - 0:00

Středa 29. 10.
Anna Kopecká: Western – pravý americký žánr a jeho zahraniční vlivy

Western patří ke klasickým filmovým žánrům. I přes krátká období úpadku se vždy znovu vrátil na výsluní diváckého zájmu, aby především bavil. Je ho však potřeba chápat nejen jako produkt pro zábavu, ale i jako žánr, který vždy promlouval k historické a politické situaci a ve kterém nejen americká společnost nalézala útěchu v podobě tzv. amerického snu. Přednáška Anny Kopecké bude zaměřena na některé vrcholné okamžiky tohoto žánru a poukáže na důležité zahraniční vlivy, bez kterých by americký western nebyl tím, čím je.

Přednášky v rámci cyklu "Film a televize sociologickýma očima" se budou konat od října do února v termínech 15. 10., 29. 10., 5. 11., 10. 12., 14. 1., 28. 1., 4. 2. a 11. 2. vždy ve středu v 18 hodin v Akademickém konferenčním centru na adrese Husova 4a, Praha 1.

Vstup je volný a zváni jsou všichni. Svoji účast, je-li to možné, prosím potvrďte na Facebooku: www.facebook.com/events/521111948033806/?ref=22

Přednáška: Na kolik vyjde simit s ayranem!? (29. 10. 2014)

26. Říjen 2014 - 0:00

Vážení přátelé,
 

Centrum pro studium populární kultury (CSPK) ve spolupráci s Experimentálním prostorem NoD vás zve na přednášku nazvanou

"Na kolik vyjde simit s ayranem!?" 

Spoluzakladatel CSPK Ondřej Daniel bude mluvit o tématu migrace a sociální mobility, které doprovodí videoklipy a ukázky z východoevropské kinematografie posledních dvaceti pěti let.

Večírek je součástí projektu CSPK - Rok mezi venkovem a městem,  v jehož rámci se v období od října 2014 do května 2015 uskuteční v Experimentálním prostoru NoD celkem 8 tematických přednášek.

 

Kde: Experimentální prostor NoD, Dlouhá 33, Praha 1

Kdy: 29. října 2014, 20:00

 

Těšíme se na vás!

 

Centrum pro studium populární kultury (CSPK)
Centre for the Study of Popular Culture

Rybná 694/22, 110 00 Praha 1, CZ

http://cspk.eu
http://www.facebook.com/centreforthestudyofpopularculture?ref=ts

Seminář: Škola a vzdělání v soudobých dějinách (29. 10. 2014)

26. Říjen 2014 - 0:00

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář Ústavu pro soudobé dějiny s názvem „Škola a vzdělání v soudobých dějinách",

který se bude konat ve středu 29. října 2014 od 15:00 v knihovně ÚSD (Vlašská 9, Praha 1).

Společný příspěvek autorů Jiřího Zounka, Michala Šimáně a Dany Knotové ,,Metodologické otázky výzkumu každodenního života 

základní školy v období normalizace (s využitím orální historie)" přednese Jiří Zounek (Pedagogická fakulta MU, Brno).

Antropoložka Dana Moree (FHS UK, Praha) vystoupí s příspěvkem na téma ,,Učitelé na vlnách transformace" vycházející

ze stejnojmenné knihy a pojednávající jeden z důležitých aspektů transformace české společnosti po roce 1989.

Koreferát přednese Pavel Mücke (ÚSD AV ČR).

Těšíme se na Vaši účast.

Nové vydání literárního časopisu PLAV

26. Říjen 2014 - 0:00

Frankovy děti

 

Zářijové číslo Plavu je věnováno španělské exulantské literatuře reflektující léta občanské války a frankistické diktatury. Výbor kombinuje pohled katalánsky a španělsky píšících spisovatelů, příspěvky jsou proto řazeny nejen chronologicky podle událostí, jež popisují, ale také s ohledem na jazyk, z něhož byly přeloženy.

Vzhledem k závažnosti a komplikovanosti tématu nebylo možné v čísle vynechat osvětlení historických, společenských a kulturních souvislostí. Potřebné informace poskytuje rozhovor s Àlexem Martínem Escribàem a Linou Rodríguezovou Cachovou, profesory Univerzity v Salamance a potomky exulantů, a navazující esej předního českého odborníka na dějiny &Scaron ;panělska a Latinské Ameriky Josefa Opatrného.

První literární blok tvoří převody španělsky psaných děl, které se vztahují k období občanské války; největší prostor zde dostal Antonio Machado, ikonická postava španělského písemnictví, od nějž otiskujeme protiválečné projevy, novinové články i proslulou báseň V Granadě stal se zločin, reagující na tragickou smrt Federika Garcíi Lorky. Následující oddíl zahrnuje ukázky z románů významných katalánských autorůAugustího BartryMercè Rodoredové a Joana Salese a také povídku Pera Calderse; každý ze zastoupených literátů předsta vuje odlišný literární proud, dané perspektivy shrnuje esej Àlexe Martína Escribàa. Poslední část čísla odráží vývoj v období, kdy byl frankistický režim již pevně nastolen a v Evropě vypukla druhá světová válka; sem byly zařazeny dopisy Luise Cernudy z britského exilu a básně Rafaela Albertiho a Manuela Altolaguirre, kteří po porážce republiky uprchli do Francie a posléze do Latinské Ameriky.

Vzhledem k tomu, že téma v čísle zachycené se dodnes promítá do dění ve Španělsku, doufáme, že náš výbor napomůže nejen k lepšímu pochopení samotné exulantské literatury, ale také k celistvějšímu porozumění španělské společnosti, problémů, které ji rozdělují, a příčin, jež mohou v dohledné době vést k odtržení Katalánska.

Vít Pokorný

 

PLAV – měsíčník pro světovou literaturu 
2014/8, ročník X. 
Cena 69 Kč

 

PRODEJNÍ MÍSTA: 
Praha 
kavárna Dobrá trafika, Korunní 42 
kavárna Dobrá trafika, Újezd 37 
knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34 
knihkupectví Academia, Na Florenci 3 
knihkupectví Aurora, Spálená 53 
knihkupectví Fišer, Kaprova 10 
knihkupectví Karolinum, Celetná 18 
knihkupectví Kosmas, Perlová 3 
knihkupectví Rekomando, Trojanova 9


Brno 
knihkupectví Academia, nám. Svobody 13 
knihkupectví Hana Smílková, FF MU, Arne Nováka 1


Hradec Králové 
knihkupectví U katedrály, Velké nám. 36


Olomouc 
knihkupectví Kosmas, Ostružnická 14

INTERNETOVÁ ADRESA: www.svetovka.cz

Seminář: Muzikologický seminář o hudbě na dvoře Rudolfa II. (1. 11. 2014)

26. Říjen 2014 - 0:00

Seminář o hudbě na dvoře Rudolfa II. souvisí s realizací mezinárodního projektu Musica Rudolphina 

a s prací Semináře hudby vrcholné renesance a raného baroka ÚHV UK FF

V jeho rámci budou bilancovány výsledky dosavadního výzkumu a diskutována další témata vhodná pro badatelskou činnost

a práci studentů a mladých adeptů oboru. Hledány budou další cesty pro širší mezinárodní a mezioborovou spolupráci.

Akce se uskuteční v sobotu 1. listopadu v Knihovně Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě (U Třešňovky 8, Praha 8 ).

Více na: http://bibemus.org/musicarudolphina/

Mezinárodní konference: IV Seminario internacional: Poder y conflictividad social en América Latina (31. 10. 2014)

26. Říjen 2014 - 0:00

Čtvrtý ročník mezinárodního setkání historiků Latinské Ameriky, věnovaný především problematice sociálních dějin.

Akce proběhne v pátek 31. října v Hybernské 3 (Praha 1), Středisko ibero-amerických studií FF UK - dopolední část;

v Institutu Cervantes (Na Rybníčku 536/6) - večerní část.

Program - viz: http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/10/IV-SEMINARIO-INTERNACIONAL-Cartel-y-programa.pdf

Více na: https://www.facebook.com/events/1476056775987937/

 

Mezinárodní konference: Alain Badiou a Filosofie pravd: mezinárodní konference o díle Alaina Badioua (29. - 31. 10. 2014)

26. Říjen 2014 - 0:00

Alain Badiou – myslitel, který se těší světovému renomé a bývá označován za nejrelevantnějšího filosofa současnosti, 

bude mít v Praze dvě přednášky: "Střední Evropa v současné kapitalistické globalizaci" zahrne politické stránky jeho myšlení,

zatímco „Co je to pravda?“ bude spíše filosoficky orientována. 

Přednáška Alaina Badiou s názvem "Střední Evropa v současné kapitalistické globalizaci" bude přednesena 

ve středu 29. října od 19:30 v Městské knihovně v Praze (Mariánské náměstí). 

Vstup 60 Kč. 

Druhá přednáška se uskuteční ve čtvrtek 30. října v rámci konference v Kině 35 ve Francouzském institutu

Nad konferencí, jejíž spoluorganizátorkou je i Pedagogická fakulta UK, převzal záštitu rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Vstup volný. 

Obě přednášky budou simultáně překládány do češtiny.

Více na: http://badiou.cz/

Kontakt na organizátory: platonicmaterialism@gmail.com

Přednáška: prof. Joseph Yu-shek Cheng: Současná situace v Hongkongu: Kolik autonomie ještě zbývá? (27. 10. 2014)

26. Říjen 2014 - 0:00

Ústav politologie a Ústav Dálného východu FF UK ve spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jihlava 

vás zvou na přednášku, kterou pronese prof. Joseph Yu-shek Cheng (City University of Hong Kong): 

Současná situace v Hongkongu: Kolik autonomie ještě zbývá? 

Po přednášce bude následovat diskuse.

Profesor Hongkongské městské univerzity Joseph Čcheng patří k předním hongkongským politologům a zároveň k zakladatelům hnutí

Occupy Central, které dnes protestuje proti postupu čínských úřadů směrem k centralizaci a okleštění demokratických principů v Hongkongu.

Byl zakládajícím redaktorem Hongkongského bulletinu sociálních věd a The Journal of Comparative Asian Development.

Zakládal také Asociaci asijských studií v Hongkongu.

Ve své současné aktivitě za autonomii a zachování demokratického systému v Hongkongu hledá inspiraci jak v historii, např.

u československého disentu a sametové revoluci roku 1989, tak u současných západních sociálních hnutí. 

Akce proběhne v pondělí 27. října od 20:00 ve velké aule (místnost č. 131) na hlavní budově FF UK.

Více na: http://upol.ff.cuni.cz/aktuality/prednaska-prof-josepha-yu-shek-chenga-soucasna-situace-v-hongkongu-kolik-autonomie-jeste-zbyva.html

Přednáška a následná diskuse proběhne v anglickém jazyce.

Vstup volný.

Vnitřní granty FF UK na rok 2015 (do 31. 10. 2014)

25. Říjen 2014 - 22:00

Děkanka FF UK vyhlašuje soutěž programu Vnitřní granty FF UK na rok 2015.

Podpořeno bude zapojení studentů do vědecké činnosti v rámci studovaného oboru. 

Návrhy projektů se podávájí prostřednictvím aplikace http://verso.is.cuni.cz do 31. 10. 2014 (23:59 hod).

Návod na práci s aplikací naleznete zde.

Zadávací dokumentaci k soutěži naleznete zde.

Výsledky voleb do Studentské rady FF UK

25. Říjen 2014 - 22:00

Na valnou hromadu přišlo 82 studentů FF UK. Byly přijaty nové stanovy, jednací řád a také členové spolkového kolegia.

Díky tomu valná hromada letos volila pouze 7 radních, zbylých 5 radních budou volit zástupci spolků v nejbližších dnech.

U voleb do Studentské rady bylo odevzdáno celkem 76 hlasovacích lístků, z toho všechny platné.

Do Studentské rady byli zvoleni:

1. Eva Marková, 2.roč. NMgr. komparatistika 62 hlasů
2. Alžběta Kálalová, 4.roč. Bc. historie 50 hlasů
3. Jakub Vozáb, 4.roč. Bc. etnologie 45 hlasů
4. Julie Wittlichová, 2.roč. NMgr. komparatistika 43 hlasů
5. Veronika Illášová, 2.roč. Bc. veřejná správa a spisová služba 35 hlasů
6. Tomáš Beránek, 3.roč. NMgr. historie 28 hlasů
7.Jakub Požárek, 2.roč. Bc. informační studia a knihovnictví 25 hlasů

Do Studentské rady nebyli zvoleni:

8. Petr Holubetz, 3.roč. Bc. iformační studia a knihovnictví 24 hlasů
9. Jiří Rys, 3.roč. Bc. historie-evropská studia 22 hlasů
10. Martin Váňa, 1.roč. Bc. anglistika-amerikanistika 19 hlasů
11. Josef Hartl, 1.roč. NMgr. historie-obecné dějiny 17 hlasů
12. Tomáš Jirsa, 1.roč. NMgr. historie-české dějiny v evropském kontextu 16 hlasů (určno losem)
13. Zdeněk Samec, 4.roč. Bc. filosofie-starořečtina 16 hlasů (určeno losem)
14. Kateřina Boušková, 1.roč. Bc. sociologie-andragogika (určeno losem)
15. Daniel Mencl, 1.roč. Bc. veřejná správa a spisová služba 13 hlasů (určeno losem)
16. Tereza Husová 2.roč. Bc. etnologie 6 hlasů

Do revizní komise byli zvoleni:

1. David Pavlorek, 2. roč. Ph.D. moderní hospodářské a sociální dějiny 58 hlasů
2. Jiří Pilip, 4. roč. NMgr. historie 55 hlasů
3. Marta Harasimowicz, 2.roč. NMgr. komparatistika 42 hlasů

Do revizní komise nebyl zvolen:

4. Petr Dekastello, 5. roč. Bc. filosofie 16 hlasů

Za správnost odpovídá volební komise ve složení Vlastimil Křišťan, Filip Křížek a Karolína Lipská.

Konec zápisu předmětů do SISu (28. 10. 2014)

25. Říjen 2014 - 22:00

Vážené studentky, vážení studenti,

připomínáme, že již v úterý 28. 10. 2014 v 18.00 končí období elektronického zápisu předmětů zimního semestru

akademického roku 2014/2015. Počítejte prosím s tímto termínem, pokud jste si předměty ještě nezapsali. 

V případě, že jste si předměty již zapsali, ověřte prosím, že Vám bez chyb proběhla kontrola zápisu

(v modulu „Zápis předmětu a rozvrhu“ pod záložkou „Kontrola“ v horní zelené liště; případně si o kontrolu zápisu předmětů

znovu požádejte přes tlačítko „Žádost o kontrolu“). Upozorňujeme, že dodatečný zápis předmětů do SIS není dle aktuálních předpisů

umožňován, může k němu dojít pouze ve výjimečných případech s relevantním odůvodněním – viz článek 7 „Zápis předmětů

na začátku semestru“ v „Opatření děkana k organizaci studia“ http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sharepoint/2014-14-organizace-studia-v-bakalarskych-a-magisterskych-studijnich-programech-na-ff-uk.pdf ,

z jehož článku 7 vyjímáme:

„… zápis předmětu v SIS je nutnou podmínkou pro absolvování předmětu a konání kontroly studia předmětu (atestace). Po zapsání všech předmětů jsou studenti povinni provést v SIS kontrolu zápisu předmětů, která ověří, zda jsou splněny všechny podmínky pro zápis do jednotlivých předmětů, a upravit zapsané předměty podle výsledku této kontroly.“ 
„…dodatečný zápis předmětů v SIS si student nemůže nárokovat, podléhá schválení proděkanem pro studijní záležitosti na základě relevantnosti důvodů uvedených v žádosti.“

S přáním pěkného podzimu i podařeného začátku semestru

Katka Volná, vedoucí studijního oddělení

Děkanské volno (27. 10. 2014)

25. Říjen 2014 - 22:00

Na pondělí 27. října 2014 je pro akademickou obec a zaměstnance fakulty vyhlášeno děkanské volno.

Seminář: Možnosti studia v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky (21. 10. 2014)

25. Říjen 2014 - 22:00

Možnosti studia v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, úterý 21. 10. 2014 od 13.00

Na zahraniční studijní pobyt můžete vyrazit nejen do Evropy či USA – přijďte se dozvědět více o tom, jak(é je to) studovat

v některých z méně obvyklých, o to však zajímavějších a lákavějších světových destinací! Tentokrát se zaměříme na země

Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

 

Hosty semináře budou zástupkyně Odboru pro zahraniční vztahy RUK, které účastníky seznámí s možnostmi studia

v daných oblastech v rámci meziuniverzitních dohod, a zástupkyně Domu zahraniční spolupráce MŠMT – Akademické informační

agentury (DZS – AIA), jež mj. promluví o aktuální nabídce stipendijních pobytů v Asii a Latinské Americe na základě mezinárodních

smluv. O své zkušenosti se s účastníky semináře samozřejmě podělí i studenti a studentky, kteří již v některé ze zemí

v daných oblastech (Taiwan, Peru, Mexiko) svůj studijní pobyt absolvovali.

 

Více o seminářích IPSC UK na: http://cuni.cz/UK-4082.html

Mezinárodní výstava fotografií THIS PLACE a diskuze (25. 10. 2014)

25. Říjen 2014 - 22:00

Rádi bychom všechny studenty pozvali na velkou mezinárodní výstavu fotografií THIS PLACE a diskuzi s 12 světovými fotografy,

kteří přijedou na zahájení této výstavy.

Centrum současného umění DOX představí v rámci světové premiéry monumentálního uměleckého projektu THIS PLACE 

práce 12 světových fotografů a jejich pohled na Izrael. Mezi vystavujícími umělci jsou například Josef Koudelka, Frédéric Brenner,

Thomas Struth, Fazal Sheikh nebo Jeff Wall.

Všichni umělci participující na projektu se zúčastní 25. 10. 2014 v Centru DOX debatních stolů s názvem 12 PERSPEKTIV,

na které vás srdečně zveme.

Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme rezervaci na homepage www.dox.cz.

Více informací o výstavě a debatě naleznete na: 

https://www.facebook.com/events/359909970842365/

https://www.facebook.com/events/359463560879561/

Koncert: Damh the Barda (25. 10. 2014)

25. Říjen 2014 - 22:00

Rezervace probíhá do 20. 10. 2014.

Více na: http://pohanskaspolecnost.cz/rezervace/

Více o České pohanské společnosti na: http://pohanskaspolecnost.cz/

Informační seminář: Stipendijní programy Komise J.W. Fulbrighta (23. 10. 2014)

25. Říjen 2014 - 22:00

Dobrý den,

Zahraniční oddělení FF UK pořádá ve čtvrtek 23. 10. 2014 informační seminář

na téma „Stipendijní programy Komise J.W. Fulbrighta“ zaměřený na pobyty na univerzitách v USA.

Seminář proběhne v místnosti č. 104 na hlavní budově FF UK v čase 14:15 – 14:45

Semináře se zúčastní ambasadorka programu na FF UK prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. a zástupce Fulbrightovy komise

Andrea Semancová.

Informace o semináři možno nalézt také zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/seminare-konference-souteze/ 

S pozdravem

Marie Hanková

Asistentka zahraničního oddělení

Neformální debatní setkání nejen k volebnímu podzimu (22. 10. 2014)

25. Říjen 2014 - 22:00

 Politologické sdružení POLIS vás zve na neformální debatní setkání.

Máte pocit, že se toho doma a ve světě za poslední týdny událo příliš, že je jen obtížné si to nechat pro sebe?

Zlobí vás, jak se o určitých událostech mluví ve veřejném prostoru?

Či všimli jste si něčeho, o čem se naopak trestuhodně mlčí?

Pokud ano, neváhejte navštívit naše setkání ve středu 22. října od 19:00 v takzvané knihovně baru Krásný ztráty.

Za Polis se budou na vás těšit Nina Bodláková a Marek Benda.

Více na: https://www.facebook.com/events/890753450936084

Debatní cyklus: Rodina a společnost - Žena a muž v rodině (22. 10. 2014)

18. Říjen 2014 - 23:00

22. 10. 19.00 Žena a muž v rodině

Pár ženy a muže prochází v průběhu života řadou proměn. Partnerství se řídí jinými zákonitostmi než rodičovství. Jak to sladit k vzájemnému prospěchu a prospěchu dítěte? Uvědomujeme si odlišnost mužské a ženské sexuality, víme, co očekává muž od ženy a žena od muže? Pochopili jsme smysl rodiny, její funkce a její proměny ve vývojových fázích dítěte? Co hrozí dospívajícímu, když včas „neodejde do světa“? Hosté: rodinní terapeuti Vladislav Chvála a Ludmila Trapková.

Více na: http://www.farnostsalvator.cz/clanek/1792/debatni-cyklus--rodina-a-spolecnost#.VELSk_msWCN