try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Z novinkového systému

Syndikovat obsah
Veřejný kanál novinek studentské rady FFUK
Aktualizace: 1 hodina 8 min zpět

Chceš dobrovolničit pro Fakultu?

27. Září 2014 - 23:00

Chceš dobrovolničit pro Fakultu?

 

Filozofická fakulta pořádá spoustu akcí, při kterých potřebuje pomoc studentů a studentek. Pokud se chceš stát dobrovolníkem nebo dobrovolnicí,

stačí, když se ozveš na tento e-mail: sara.vidimova@gmai.com a dostaneš všechny důležité informace.

Za dlouhodobější dobrovolničení můžeš získat také oficiální Certifikát o dobrovolnictví, který podepíše paní děkanka.

Pro budoucí zaměstnavatele jistě velmi zajímavý dokument.

Konference: Forum 2000: Nespokojená demokracie: čtvrt století od železné opony a Tchien-an-menu (12. - 15. 10. 2014 )

27. Září 2014 - 23:00

Pozvánka na konferenci Forum 2000 „Nespokojená demokracie: čtvrt století od železné opony a Tchien-an-menu“

Nadace Forum 2000 si vás dovoluje pozvat na 18. konferenci Forum 2000 s názvem „Nespokojená demokracie: čtvrt století od železné opony a Tchien-an-menu“,

která se uskuteční ve dnech 12. - 15. října 2014 v Praze a dalších středoevropských městech.

Konference, která navazuje na odkaz prezidenta Václava Havla, letos nabídne kritickou reflexi období demokratických transformací uplynulých 20–30 let, zamyšlení nad aktuálním stavem demokracie

a nad jejími výhledy do budoucna napříč regiony, tématy i generacemi.

 

Konference se zúčastní přes 150 světových osobností, mimo jiné José María Aznar, bývalý předseda vlády, Španělsko; Ales Bjaljacki, prezident, Viasna Human Rights Centre, Bělorusko;

Ramín Džahánbeglú, filozof, Kanada/Írán; Michail Gorbačov, bývalý prezident, Sovětský svaz, Rusko, Michael McFaul, bývalý velvyslanec v Rusku, profesor politologie, Stanford University, USA;

Salám Fajád, ekonom, bývalý předseda vlády, Palestina;Iveta Radičová, socioložka, bývalá předsedkyně vlády, Slovensko;Manuel Cuesta Morúa, aktivista, zakladatel Arco Progresista, 

Kuba; a  Mykola Rjabčuk, politický a kulturní analytik, Ukrajina.

 

Konference je otevřená pro veřejnost zdarma. Pro účast na diskusích, které se uskuteční v pražském paláci Žofín, je nezbytné se předem registrovat zde.

Registrace probíhá do úterý 30. září 2014, nebo do vyčerpání kapacity.

Diskuse konané na jiných místech jsou otevřené bez předchozí registrace.

 

Hlavní část konference bude vysílána v přímém přenosu na www.forum2000.cz. Více informací o letošní konferenci naleznete na webových stránkách Fora 2000.

V rámci konference nabízí Nadace Forum 2000 několik dobrovolnických a pracovních pozic. Více informací naleznete zde.

STUDENTSKÉ STÁŽE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ (do 6. 10. 2014)

27. Září 2014 - 23:00
UPOZORNĚNÍ NA STUDENTSKÉ STÁŽE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ
        Už jen několik dní se mohou hlásit zájemci o stáže, které organizuje Poslanecká sněmovna pro studenty vysokých škol a které jsou zaměřeny na spolupráci s poslanci. 

        Stáž v Poslanecké sněmovně je pro studenty jedinečnou příležitostí, jak si rozšířit teoretické znalosti a skloubit je s praktickou zkušeností. Studenti díky stáži mohou detailně poznat všechny aspekty práce poslance a výkonu poslaneckého mandátu. Stážisté se například podílejí na přípravě materiálů pro poslance, zpracovávají rešerše nebo drobné studie týkající se návrhů zákonů a dalších sněmovních tisků. 

        Stáž je určena studentům oborů politologie, ekonomie, práva, sociologie nebo příbuzných oborů. Zájemci se mohou hlásit do 6. října na adresu Parlamentního institutu, osmiměsíční stáž bude probíhat od listopadu 2014 do června 2015. 

        Bližší informace o studentských stážích a o podmínkách pro účast v programu najdete v příloze: http://sml.strada.ff.cuni.cz/soubory/11//Staze_v_Poslanecke_snemovne.pdf

        
Tiskový odbor 

Kanceláře Poslanecké sněmovny

Konference: Královská cesta na scestí (1. 10. 2014)

27. Září 2014 - 23:00

Ve středu 1. října 2014 se uskuteční konference Královská cesta na scestí, kterou pořádá Oddělení kulturologie při Ústavu etnologie FF UK ve spolupráci

s Ústavem pro dějiny umění FF UKSpolkem Královské cesty a Klubem Za starou Prahu.

Konference Královská cesta na scestí se zaměří na současný stav a budoucnost Královské cesty, trasy a symbolu historického jádra Prahy,

zapsané v Pražské památkové rezervaci − UNESCO.

Cílem konference je upozornit na nekontrolovatelný a doposud nestanovený architektonický, urbanistický, sociální, ekologický, environmentální, demografický nebo i estetický a funkční vývoj

Královské cesty. Konference usiluje zdůraznit dosavadní vývoj Královské cesty a poukázat na jeho možné skryté přínosy, omezení, ohrožení a perspektivy.

Konference se odehraje v Celetné 20 v Modré posluchárně (místnost č. 138). 

Call for papers: http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/09/Call-for-papers1.pdf

  

Křest knihy: Tradice a proměny. Mýtus, historie a fikce v Asii (29. 9. 2014)

27. Září 2014 - 23:00

Srdečně zveme na křest knihy „Tradice a proměny. Mýtus, historie a fikce v Asii“. 

Představovaná publikace odborníků působících na FF UK zpracovává témata z Číny, Japonska, Koreje, Tibetu a Vietnamu.

Křest se bude konat v pondělí 29. září v 19.00 v kavárně a galerii Krásný ztráty (Praha 1, Náprstkova 10).

Kontrola zveřejňování rozvrhů pro ZS 2014/15

27. Září 2014 - 23:00

Jako před každým semestrem i nyní jsme prováděli kontrolu zveřejňování rozvrhů, které je třeba v souladu s opatřením děkana č. 18/2013 zveřejnit nejpozději

do 14 dnů před začátkem semestru prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS), pro tento semestr tedy do 17. 9. 2014.

(Upozorňujeme také, že novelizace tohoto opatření tuto lhůtu od dalšího semestru zkrátí na pouhých 10 dnů.)

Celkem jsou 4 možné způsoby zveřejnění rozvrhů výuky, kromě povinného SISu, jsou to webové stránky kateder a ústavů, jejich nástěnky a obecný rozvrhový web rozvrhy.ff.cuni.cz

Je třeba konstatovat, že v SIS zveřejnily všechny katedry a ústavy svoje rozvrhy včas, nicméně zdaleka ne všechny rozvrhy obsahovaly kompletní informace.

Zároveň jako před každým semestrem musíme konstatovat, že mnohdy nejsme schopni určit, zda je zveřejněný rozvrh v SIS kompletní;

v některých případech je pak zjevné, že zveřejněné rozvrhy jsou pouze předběžné. Jelikož prováděná kontrola zveřejňování rozvrhů má sloužit

i jako zpětná vazba katedrám a ústavům, chtěli bychom vás tímto požádat o spolupráci v tom smyslu, abyste u svých kateder ověřili správnost údajů,

které v níže uvedené tabulce uvádíme. 

Přehled stavu zveřejňování rozvrhů naleznete na: https://sml.strada.ff.cuni.cz/soubory/17//Rozvrhy_ZS_2014-15_tiskverze.pdf

Slavnostní zahájení akademického roku 2014/2015 (1. 10. 2014)

27. Září 2014 - 23:00

Nový akademický rok 2014/2015 slavnostně zahájí děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová  ve středu 1. října v 9 hod. ve velké aule FF UK.

K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance.

Po skončení slavnostního zahájení bude oficiálně otevřen zrekonstruovaný bufet v hlavní budově FF UK,

jehož novým provozovatelem je Rozlet o.p.s.

A nezapomeňte... S výukou v zimním semestru se začíná již tuto středu 1. října 2014.

Zápis do Studijního informačního systému (29. 9. - 28. 10. 2014)

27. Září 2014 - 23:00

Zápis do SIS probíhá od pondělí 29. září od 10:00 do 28. října 2014 do 18:00.

Kurz analýzy kvantitativních dat v SPSS pro všechny studenty FF UK

27. Září 2014 - 23:00

Hezký den,

na katedře sociologie v nadcházejícím semestru nabízíme kurz analýzy kvantitativních dat ve statistickém a analytickém softwaru (SPSS) pro všechny studenty FF UK, primárně pro ty, kteří potřebují zpracovávat statistická data pro své kvalifikační práce, ale na vlastním pracovišti nemají kurz, kde by se to mohli naučit.    Sylabus kurzu je zde: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=b9ed63deb11d56fc837d78cff58f58e5&tid=4&do=predmet&kod=ASGV10001  Případně zkrácený odkaz zde:  http://bit.ly/1q8CFFI

Dotazník ke službám Knihovny Jana Palacha

27. Září 2014 - 23:00

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

velmi by nás zajímalo, jak se vám studuje v KJP. Vytvořili jsme proto dotazník, který by nám měl pomoci zhodnotit,

proč do knihovny chodíte a jak knihovnu jako prostor vůbec vnímáte.

Vyplnění dotazníku vám nezabere víc jak tři minuty, ale v budoucnu by mohlo pomoci zlepšit nabízené služby.

Mnohokrát děkujeme za váš čas a názory!

https://docs.google.com/forms/d/18o09k74jr4yA5H3KxCs7JgjC8f1E_17Pn6ymd-wafRU/viewform?c=0&w=1

22. česko-německý workshop o řečové komunikaci (25. - 27. 9. 2014)

27. Září 2014 - 21:00

Setkání výzkumníků zabývajících se řečí a řečovou komunikací z Česka a německy mluvících zemí.

Členové akademické obce fakulty jsou srdečně zváni!

V rámci 22. česko-německého workshopu o řečové komunikaci se uskuteční dvě veřejně přístupné plenární přednášky:

Přednášku na téma Elements of a network of communicative functions in speech interaction pronese prof. Klaus Kohler

z univerzity v Kielu ve čtvrtek 25. září od 9.45 v místnosti č. 217 v hlavní budově FF UK.

Prof. Kohler je uznávaná světová kapacita v oblasti řečových věd.

V pátek 26. září v 9.45 tamtéž pak prof. Petra Wagner z univerzity v Bielefeldu pronese přednášku

na téma Research on Prominence in Phonetics and Speech Technology – Obstacles and Benefits Caused by its Terminological Vagueness.

 

Abstrakty obou přednášek jsou k dispozici na stránce http://fu.ff.cuni.cz/workshop2014/programme.php

ŠKOLA vs. PAMĚŤ – WORKSHOPY NAVAZUJÍCÍ NA KONFERENCI (25. 9. - 17. 10. 2014)

20. Září 2014 - 23:00

PAMĚŤ vs. ŠKOLA – WORKSHOPY NAVAZUJÍCÍ NA KONFERENCI

V návaznosti na mezinárodní konferenci Škola versus paměť připravili studenti Ústavu českých dějin FF UK sérii workshopů,

v nichž by se nad paměťovými tématy měli sejít učitelé, historici a studenti. Pracovní dílny se zaměřují na média

(film, fotografie, prostor, internet), která ovlivňují podobu kolektivního vzpomínání.

Cílem workshopů je tvůrčí práce a konfrontace různých perspektiv.

Dílny jsou zdarma, zájemci se mohou přihlásit na webu konference: http://schoolxmemory.eu/doprovodny-program.html

 

Fotografie v didaktice dějepisu

čtvrtek 25. 9., FF UK Praha, 17:00 — 20:00

Současnou rodinu si bez fotoalba ani nelze představit. Kromě fotografií nás a našich blízkých všichni důvěrně známe také fotografie, které jednoznačně vyvolávají obrazy z naší kulturní paměti: Osvětim, pohřeb Jana Palacha, hroutící se Dvojčata 11. září 2001 a další. Jaké otázky můžeme fotografiím klást při výuce dějepisu? Jsou fotografie jen vhodnou ilustrací do učebnice, nebo se mohou stát i předmětem přemýšlení a tvůrčí práce studentů? Souvisí s tím nějak fenomén fotomontáže? V rámci semináře bude možnost diskutovat nad významy fotografie, předat a sdílet zkušenosti z praxe či pracovat s konkrétním materiálem.

Wikipedia

pátek 3. 10., FF UK Praha, 13:00 — 16:00

Přestože bývá Wikipedie jako zdroj informací ve výuce na středních školách buď ignorována, nebo rovnou odmítána, patří toto médium bezesporu k nejčastějším zdrojům informací středoškoláků a někdy i samotných učitelů. Cílem workshopu je nalézt řešení z této situace a nabídnout učitelům možnost, jak wikipedii začlenit do výuky a současně při tom upozornit na souvislost mezi médii a podobou zobrazované minulosti. Jde tedy o to právě z negativních stránek užívání wikipedie jako zdroje znalostí o minulosti vytěžit nové kompetence práce s médii.

Stopy paměti

sobota 4. 10., Ústí nad Labem, 10:00 — 19:00

Jaké podoby na sebe bere paměť ve veřejném prostoru? Komu patří vzpomínky, se kterými se potkáváme při každodenním pohybu městem a krajinou? Jak zasahuje škola do paměti místa? To jsou otázky, které tvoří východiska pro náplň workshopu. Pro uskutečnění tohoto setkání jsme vybrali Ústí nad Labem jako město, kde otázky o vztahu prostoru a paměti obzvláště rezonují (vzpomínání na německé obyvatele, excesy během tzv. divokého odsunu, spojení přírody a průmyslu, socialistická a současná výstavba ve městě, sociální otázky a konflikty apod.) Na workshop v terénu budou pozváni jak místní aktivisté, tak akademici, studenti, umělci a učitelé.

Filmový dokument

pátek 17. 10., FF UK Praha, 9:00 — 13:00

Dobře vybraný dokumentární film může učiteli nabídnout pomocnou ruku v rychlé, a přesto výstižné a kvalitní artikulaci historického problému. Avšak stejně jako se učíme „kriticky číst“, musíme se v naší době učit i „kriticky se dívat“. Proto jsme se workshop rozhodli věnovat dokumentárnímu filmu a možnostem jeho využití ve výuce. Cílem workshopu je seznámit se s co nejširší paletou dokumentární tvorby, české i zahraniční, jež je vhodná pro výuku historie, představit možnosti práce s dokumentárními filmy ve školní výuce a otevřít možná témata jejich kritického „čtení“ a interpretace.

Postup do dalšího ročníku studia pro bc. a mgr. (do 21. 9. 2014)

20. Září 2014 - 23:00

Postup do dalšího ročníku

Právě do 21. 9. 2014 (včetně) musíte mít v SIS zanesené ty atestace, které se započítávají do součtu potřebného pro váš postup

do vyššího ročníku; a do téhož data si také v SIS musíte elektronicky požádat o postup do dalšího ročníku.

Po tomto datu bude SIS uzavřen pro zápis atestací. Pedagogové o tom již byli informováni.

Minimální počty kreditů pro postup do dalšího ročníku najdete rozepsané dle jednotlivých ročníků a typů studia v čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na FF UK http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/01/Pravidla-pro-organizaci-studia-na-FF-UK1.pdf


S přáním pěkných prázdninových dní
Katka Volná, vedoucí studijního oddělení 

P.S. Podrobně vše k zápisu do dalšího ročníku popisuje Opatření děkana č. 8/2014 

http://www.ff.cuni.cz/2014/05/opatreni-dekana-c-82014-zapis-dalsiho-rocniku-studia/, které i odkazuje na návodný manuál.

Nabídka dobrovolnických a pracovních pozic na konferenci Forum 2000

20. Září 2014 - 23:00

Vážení vyučující, vážení studenti,

rádi bychom Vás pozvali na 18. konferenci Forum 2000 s názvem „Nespokojená demokracie: čtvrt století od železné opony

a Tchien-an-menu“, která se uskuteční ve dnech 12.–15. října 2014 v Praze a v dalších středoevropských městech.

Konference, která navazuje na odkaz prezidenta Václava Havla, letos nabídne kritickou reflexi období demokratických transformací

uplynulých 20–30 let, zamyšlení nad aktuálním stavem demokracie a nad jejími výhledy do budoucna napříč regiony, tématy i generacemi.

Konference se zúčastní přes 150 světových osobností, mimo jiné José María Aznar, Ales Bjaljacki, Ramín Džahánbeglú,

Michail Gorbačov, Michael McFaul, Salám Fajád, Iveta Radičová, Manuel Cuesta Morúa a Mykola Rjabčuk.

Více informací o delegátech a programu konference naleznete na našich webových stránkách.

Novinky můžete sledovat také na Facebooku a Twitteru.

Konference je otevřená pro veřejnost zdarma.

Pro účast na diskusích, které se uskuteční v pražském paláci Žofín, je nezbytné se předem registrovat zde

Registrace probíhá do úterý 30. září 2014, nebo do vyčerpání kapacity.

Diskuse a další doprovodné akce konané na jiných místech v Praze a v dalších městech jsou otevřeny bez nutnosti registrace.

Hlavní část konference bude vysílána v přímém přenosu na www.forum2000.cz.V rámci konference nabízí Nadace Forum 2000 několik dobrovolnických a pracovních pozic.

Více informací naleznete zde.Těšíme se na setkání s Vámi.

Se srdečným pozdravem

Nadace Forum 2000 

Studijní stáže a pobyty: NORSKÉ FONDY A FONDY EEA (do 29. 10. 2014)

20. Září 2014 - 23:00

NORSKÉ FONDY A FONDY EEA – studijní stáže a pobyty v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7).

V rámci této výzvy může STUDENT realizovat individuální pobyt či stáž, žádost zájemce podává individuálně, jako fyzická osoba.

Konečný termín pro podání žádosti je 29. října 2014 15:00 hod.

Text výzvy, příručku pro žadatele, popis postupu podávání žádosti a odkaz do databáze pro podávání žádostí a všechny nezbytné přílohy naleznete na webových stránkách DZS: http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva-k-predkladani-navrhu-projektu-v-ramci-fondu-ehp-a-norskych-fondu-program-spoluprace-skol-a-stipendia-czo7/ 

Přednáška: Pohanské čarodějnictví a druidství (15. 9. 2014)

20. Září 2014 - 23:00

Dne 15. září bude přednášet významný historik prof. Ronald Hutton na téma pohanského čarodějnictví a druidství.

Tuto jedinečnou událost pořádá Česká pohanská společnost ve spolupráci s Pražskou obcí unitářů

Prof. Ronald Hutton se specializuje na historii pohanství, lidových zvyků a moderní pohanství v Británii. Zabývá se také vývojem

čarodějnictví a magie od prehistorie až po současnost. 

Publikoval čtrnáct knih, vyučuje na univerzitě v Bristolu a je uznávanou osobností ve svém oboru.

Nenechte si ujít tuto vzácnou příležitost a přijďte si poslechnout jedinečnou přednášku světového odborníka na historií pohanství

a čarodějnictví.

 

Kdy: 19:00, 15.9.2014

Kde: sál v budově Unitaria, Anenská 5, 110 00 Praha 1

 

Členské vstupné: 80 Kč (členové ČPS a Pražské obce unitářů)

Standardní vstupné: 100 Kč

Sponzorské vstupné: 200 Kč nebo více (Váš příspěvek bude použit pro podporu pohanství v ČR)

Speciální vstupné: 490 Kč (zahrnuje podepsanou knihu The triumph of the Moon)

Mezinárodní sympozium: Otokar Březina 2014 (19. 9. 2014)

20. Září 2014 - 23:00

Sympozium, které proběhne v pátek 19. září, pořádá Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

ve spolupráci se Společností Otokara Březiny.

Akce proběhne na hlavní budově Filozofické fakulty UK ve 3. patře, místnost č. 300 od 9:00.

Vystoupí zde generačně i metodologicky různorodí odborníci z České republiky, Slovenska, Ruska či Argentiny.

Program - viz: http://sml.strada.ff.cuni.cz/soubory/11//Brezina-Pozvanka-posluchaci-Sympozium-2014.pdf

Konference: Korpusová lingvistika Praha 2014 (17. - 19. září 2014)

20. Září 2014 - 23:00

Ve dnech 17. - 19. září pořádá Ústav Českého národního korpusu FF UK IV. pražskou konferenci korpusové lingvistiky

s podtitulem 20 let mapování češtiny.

Více informací naleznete na stránkách konference.

Program - viz: http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/09/PROGRAM-KONFERENCE-NA-WEB.pdf

Výstava: Občané Podkarpatské Rusi v boji za svobodu Československa 1938–1945 (16. 9. - 7. 10. 2014)

20. Září 2014 - 21:00

Výstava je doprovodnou akcí mezinárodní vědecké konference „Podkarpatská Rus v éře první republiky“,

která probíhá na FF UK ve dnech 16. - 17. září.

Výstavu připravil Vojenský historický ústav.

Vernisáž se uskuteční v úterý 16. září od 17:00 v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty UK.

Mezinárodní vědecká konference: Podkarpatská Rus v československém státě 1918–1945 (16. - 17. 9. 2014)

20. Září 2014 - 21:00

Ve dnech 16. - 17. září proběhne v hlavní budově FF UK v místnostech číslo 300 a 301 pražský seminář mezinárodní vědecké konference

„Podkarpatská Rus v československém státě 1918–1945″, který je věnován éře první republiky.

Během něj zazní na šest desítek referátů předních odborníků na danou problematiku z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Polska,

Maďarska a dalších zemí.

Konference je pořádána Katedrou středoevropských studií FF UK ve spolupráci s Historickou fakultou Užhorodské národní univerzity.

Konference je otevřená a není nutné se na ni registrovat.

Program - viz: http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/09/Program_Podkarp_Rus-tisk.pdf

 

Na pražský seminář naváže druhá část konferenčního jednání, která se uskuteční přesně o měsíc později (16. - 17. října) 

a proběhne v Užhorodě. 

Jako doprovodné akce pražské části je plánováno promítání filmu „Marijka nevěrnice“ (1934) a také

vernisáž výstavy „Občané Podkarpatské Rusi v boji za svobodu Československa 1938–1945″,

která se uskuteční 16. září v 17 hodin ve vestibulu FF UK a jejímž pořadatelem je Vojenský historický ústav.