try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Z novinkového systému

Syndikovat obsah
Veřejný kanál novinek studentské rady FFUK
Aktualizace: 15 min 26 sek zpět

Upozornění: Důležité termíny před koncem semestru (31. 8. a 21. 9. 2015)

12. Červenec 2015 - 0:00

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě vašich dotazů a našich zkušeností bych vás ráda upozornila na dva termíny, které jsou klíčové pro postup

do dalšího ročníku. Možná je již znáte z harmonogramu akademického roku

(http://www.ff.cuni.cz/2014/12/opatreni-dekana-c-222014-harmonogram-akademickeho-roku-20142015/), ale velmi prosím,

nepodceňte je, jakkoliv k tomu prázdninový nadhled může svádět.

31. 8. 2015
Pokud sbíráte kredity pro postup do dalšího ročníku i přes uznání předmětů splněných v jiném studiu, nezapomeňte, že žádost

o uznání předmětů musíte podat do 31. 8. 2015 – jinak vám kredity nebudou započítány pro tento akademický rok.

Formuláře pro různé typy uznávání najdete zde: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/studijni-oddeleni/formulare/,

vyplněné je odevzdávejte do podatelny v hlavní budově FF UK (místnost 31).

21. 9. 2015
Toto datum je ohledně postupu do dalšího ročníku nejdůležitější. Právě do 21. 9. 2015 (včetně) musíte mít v SIS zanesené

ty atestace, které se započítávají do součtu potřebného pro váš postup do vyššího ročníku; a do téhož data si také v SIS

musíte elektronicky požádat o postup do dalšího ročníku. Pozor, po tomto datu bude SIS uzavřen pro zápis atestací. 

Minimální počty kreditů pro postup do dalšího ročníku najdete rozepsané dle jednotlivých ročníků a typů studia v článku č. 4

„Pravidel pro organizaci studia na FF UK“ (http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/01/Pravidla-studia-FFUK-III.-uplne-zneni.pdf).

Velmi doporučujeme, abyste si o postup do dalšího ročníku požádali co nejdříve po dosažení této hranice minimálního počtu

kreditů – můžete to provést již nyní, pokud máte kreditů dostatek.

Podrobný postup pro elektronický zápis do dalšího ročníku si, prosím, dohledejte v manuálu (http://manualy.ff.cuni.cz/index.php/Z%C3%A1pis_do_dal%C5%A1%C3%ADho_ro%C4%8Dn%C3%ADku).

Obecná pravidla zápisu do dalšího ročníku shrnuje Opatření děkana 14/2014 v článku 6 (http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/01/2014-14-Organizace-studia-v-bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch-a-magistersk%C3%BDch-studijn%C3%ADch-programech-na-FF-UK.pdf). 


S přáním pěkných prázdninových dní

Katka Volná, vedoucí studijního oddělení 

Soutěž o recept na zabijačkový guláš pana pedela (do 1. 8. 2015)

12. Červenec 2015 - 0:00

Soutěžící, který pošle správnou odpověď na soutěžní otázku do 1. srpna 2015 na iforum@cuni.cz, má možnost vyhrát

recept na zabijačkový guláš pana pedela Aloise Součka.

Dnešní rektorský pedel nosí pří univerzitních slavnostech žezlo v tradičním:

a) modrém oděvu renesančního italského měšťana ze 16. století.

b) červeném oděvu renesančního italského měšťana ze 16. století

 

c) černém oděvu renesančního italského měšťana ze 16. století

 

Více na: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15695.html

Komentovaná prohlídka: Výstava Jan Hus a pražská univerzita (9. 7. 2015)

12. Červenec 2015 - 0:00

Výstavu Jan Hus a pražská univerzita, která je až do 28. srpna 2015 otevřena v Karolinu, si můžete mimořádně projít

za doprovodu odborného komentáře. Ten ponese autorka výstavy dr. Blanka Zilynská, odbornice na české středověké dějiny

a dějiny univerzity. Návštěvníci se dozvědí řadu zajímavostí o Husově životě a o jeho zcela mimořádném vztahu k pražské univerzitě,

jíž byl studentem, děkanem i rektorem. 

Komentovaná prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 9. července od 17:00.

 

Program http://www.hus.cuni.cz/HUS-16.html?news=1000&locale=cz Místo konání akce Křížová chodba Karolina, Ovocný trh 3-5, Praha 1 Rezervace antonin.sedivy@staff.cuni.cz Vstupné Dobrovolné

Zvýhodněné studentské vstupné na světovou výstavu EXPO 2015 v italském Miláně (1. - 31. 7. 2015)

12. Červenec 2015 - 0:00

Zlevněné vstupenky pro studenty UK na právě probíhající výstavu EXPO 2015 v Miláně.

Výstava probíhá od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 a pořadatelé poskytují vysokým školám možnost pořídit pro své studenty

vstupenky za zvýhodněnou cenu 10 EUR (namísto běžných 33 EUR). 

Zájemci o vstupenky se mohou v období od 1. 7. do 31. 7. 2015 registrovat v IPSC UK. Podmínkou registrace je složení zmiňované

částky 10 EUR pokrývající cenu vstupenky na místě v hotovosti (bezhotovostní platba není možná z důvodu vysokých

bankovních poplatků).

Po uzávěrce registrací zašle univerzita organizátorům výstavy hromadnou rezervaci vstupenek společně s vybranými finančními

prostředky. Po přijetí a ověření platby budou univerzitě příslušné vstupenky zaslány a studenti si je budou moci vyzvednout opět

v IPSC. Jedná se o vstupenky jednodenní, které nejsou vázány na konkrétní termín či osobu. Každý student má přitom nárok pouze

na jednu takto zvýhodněnou vstupenku.

 

Více na: http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-9.html?news=1301&locale=cz

 

Bližší informace o dané akci jsou k dispozici na http://www.expo2015.org/en/  .

Kontaktní osobou, na níž je možné se obracet s případnými dotazy, je Mgr. Štěpánka Rauchová

(stepanka.rauchova@ruk.cuni.cz; 224 491 735).

Letní provozní doba na FF UK (1. 7. - 31. 8. 2015)

12. Červenec 2015 - 0:00

Provozní doba pracovišť děkanátu, Střediska vědeckých informací a Knihovny Jana Palacha.

Pro absolventy UK: Klub Alumni

12. Červenec 2015 - 0:00

Vážené a milé kolegyně,

vážení a milí kolegové,

 

ráda bych vás touto cestou informovala o existenci Klubu Alumni UK.

Klub Alumni byl založen přibližně před rokem a jeho cílem je sdružovat absolventy Univerzity Karlovy napříč všemi fakultami

a absolventům poskytovat zajímavé a aktuální informace o dění na UK, pořádat a zvát absolventy na kulturní

a společenské akce a připravovat pro ně také nejrůznější vzdělávací aktivity.

 

Do Klubu Alumni se tak může každý absolvent Bc., Mgr., NMgr. i Ph.D. studia přihlásit pomocí webového formuláře

na stránkách www.absolventi.cuni.cz a každý člen má také možnost vyzvednout si svou členskou kartu, na kterou se váže

řada benefitů (některé přetrvávají z dob studia, jiné se vztahují nejen k univerzitě a fakultám, ale také k externím partnerům

- přehled benefitů, který neustále rozšiřujeme, naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-6174.html).

 

Pokud by Vás zajímaly podrobnější informace o Klubu Alumni, neváhejte a ozvěte se.

 

S přátelským pozdravem,

 

Julie Grúzová

Informační, poradenské a sociální centrum UK

Klub Alumni UK

Změna úředních hodin Studijního odd. a Oddělení vědy (1. 7. 2015 - 31. 8. 2015)

12. Červenec 2015 - 0:00

Studijní oddělení oznamuje: 

V červenci a v srpnu budou úřední hodiny Studijního oddělení a Oddělení vědy

tradičně upraveny pro prázdninový provoz, a tedy zredukovány: 

ÚTERÝ: 9:00-12:00

ČTVRTEK: 14:00-16:00

 

Soutěž a konference: O kosmonautice (do 28. 6. 2015)

12. Červenec 2015 - 0:00

Česká kosmická kancelář se svými partnery organizuje konferenci a soutěž pro české studenty se zájmem o kosmonautiku.

Kosmonautika je průřezovým oborem a uplatní se v ní studenti nejrůznějších studijních programů.

Cílem je pomoci studentům v zapojení do kosmonautiky. 

 

Czech Space Competition 2015

Česká kosmická kancelář, Space Generation Advisory Council, Gisat a Serenum vyhlašují soutěž Czech Space Competition 2015

určenou pro české studenty ve věku od 18 do 26 let.

Účastníci mají za úkol do neděle 28. června 2015 zaslat krátký odborný článek zaměřený na téma související s kosmonautikou

a jeho závěry prezentovat v pátek 3. července 2015 v rámci konference Czech Space Day 2015.

Vítěz vyhraje cestu na Mezinárodní astronautický kongres a kongres SGAC, které se budou konat od 8. do 16. října 2015

v izraelském Jeruzalémě. 

Výhra zahrnuje zpáteční letenku, ubytování a registraci na oba kongresy.

Více informací je možné nalézt na www.czechspace.cz/csc2015.

 

Czech Space Day 2015

Česká kosmická kancelář společně s Fakultou elektrotechnickou ČVUT organizují konferenci Czech Space Day 2015.

Tato konference je určena všem středoškolským a vysokoškolským studentům a dalším mladým lidem se zájmem o aktivní

zapojení do kosmonautiky. V jejím průběhu zazní informace o studijních oborech, pracovních stážích, soutěžích, projektech

a dalších aktivitách v České republice i zahraničí. Účastníci budou mít také příležitost prezentovat své vlastní aktivity a nápady

a seznámit se s dalšími mladými lidmi se stejným zájmem.

Konference se bude konat v pátek 3. července 2015 od 14:00 v prostorách Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Vstup na konferenci je zdarma.

Více informací je možné nalézt na www.czechspace.cz/csd2015 a registrační formulář zde.Více na: http://www.czechspace.cz

Registrace na Letní školu lingvistiky (do 30. 6. 2015)

12. Červenec 2015 - 0:00

Ve dnech 15. - 22. srpna 2015 se v jihočeských Dačicích uskuteční devátý ročník Letní školy lingvistiky

Škola je otevřena všem zájemcům o aktuální dění v lingvistice, a to jak těm pokročilejším, tak začátečníkům.

Program letošního ročníku spolu s anotacemi jednotlivých přednášek: http://lingvistika.cz/?aktualni_rocnik

 

Registrace na Letní školu lingvistiky 2015 je otevřena.

Přihlašujte se pomocí tohoto formuláře, a to do 30. června 2015.

Účast na škole je bezplatná. 

 

Více na: http://lingvistika.cz/
 

Nabídka práce: Nadace Nadace Forum 2000 nabízí v rámci konference dobrovolnické a pracovní pozice (do 31. 7. 2015)

12. Červenec 2015 - 0:00

Nadace Forum 2000 vás zve na 19. konferenci s názvem „Demokracie a vzdělání“, která se uskuteční ve dnech 13.–16. září 2015

v Praze a v dalších středoevropských městech.

V rámci konference nabízí Nadace Forum 2000 několik dobrovolnických a pracovních pozic. 

Více informací naleznete na: 

http://www.forum2000.cz/cz/o-nas/pracovni-nabidky/

http://www.forum2000.cz/cz/o-nas/dobrovolnictvi-a-staze/aktualni-nabidka-dobrovolnickych-pozic-a-stazi/

 

Více o konferenci na: http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2015/

Festival: Minifestival BOKEM (30. 6. 2015)

5. Červenec 2015 - 1:00

Studentský spolek Bohemistický kruh (BOK) nabízí multižánrový minifestival BOKEM v areálu historického Dominikánského dvora

v pražském Braníku. Nejen českojazyčná divadelní představení, autorská čtení, promítání filmů i koncert.

Studentský open air si klade za cíl jednak vytvořit místo pro nekonvenční setkání mimo fakultu, ale navíc i vdechnout život syrovému

prostoru starého pivovaru těsně před rekonstrukcí. Sylva Fischerová, Karlstruppe, Strangers in the City a mnoho dalších rozezní

30. června od 16 hodin Dominikánský dvůr.

 

Dominikánský dvůr na konci června nabídne širokou škálu studentské i nestudentské kreativity, kvalitního piva ze Zemského

akciového pivovaru a různé občerstvení – vegetariánské, veganské i bezlepkové.

Přijďte oslavit léto a načerpat inspiraci branického genia loci.

Minifestival proběhne v úterý 30. června od 15:30 v Dominikánském dvoře (Branická 44).

 

Více na: https://www.facebook.com/events/460054057481710/

Calls for papers: Mezinárodní konference: Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář (do 30. 6. 2015)

4. Červenec 2015 - 23:00
  Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 se v Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskuteční mezinárodní konference věnovaná Janu Zábranovi. K zábranovskému diskursu chce přispět úvahami o třech stěžejních oblastech autorovy tvorby – o původní poezii a próze, překládání moderní angloamerické, ruské, ale i francouzsky a španělsky psané poezie a prózy a o zasvěcené literární publicistice, v níž Zábrana-překladatel čtenářům představoval „své“ autory. Právě propojenost těchto tří poloh tvorby chce konference prokázat jako nezbytný aspekt vnímání Jana Zábrany.   Navrhované tematické okruhy jsou:
  1. Život jako faktor v tvorbě Jana Zábrany.
  2. Koexistence Zábrany-básníka a Zábrany-překladatele poezie, její možné důvody, klíčové rysy a výsledky.
  3. Mnohojazyčnost Zábranových překladatelských zájmů.
  4. Proč a jak si Zábrana volil překlady z ruské literatury? Proč a jak si volil z literatury angloamerické?
  5. Zábranova objevitelskost v publicistice a překladové tvorbě.
  6. Mnohost významů, v nichž se „oni“, průběžně přítomní v Zábranově uvažování a imaginaci, promítali do jeho tvorby.
  7. Žánrová pestrost Zábranovy prozaické tvorby. Její odraz v překladech či naopak.
Do programu konference budou zařazeny překladatelské dílny pod vedením zahraničních bohemistů a českých odborníků, kteří účastníkům umožní prožít Jana Zábranu v procesu překládání. Celá událost je podpořena Ministerstvem kultury ČR.
Registrovat se na konferenci a/nebo přihlásit se do dílen je možné na webové stránce zabrana.ff.cuni.cz do 30. 6. 2015. Na této stránce též najdete konkrétnější témata konference a další informace.   Akce proběhne na Filozofické fakultě UK ve Šporkově paláci (v Hybernské 3, Praha 1).   Více na: http://zabrana.ff.cuni.cz/

Diskuze: Svět očima ruské propagandy. Debata s Peterem Pomerantsevem (29. 6. 2015)

4. Červenec 2015 - 23:00

Peter Pomerantsev je britský publicista a televizní producent. Ve své knize Nothing Is True and Everything Is Possible

(Nic není pravda a všechno je možné) ukazuje, jak se v ruských médiích vyrábějí informace, které vytvářejí zcela alternativní realitu.

Debatu s Pomerantsevem povede Josef Pazderka, novinář a zahraniční zpravodaj ČT.

Diskusi bude předcházet promítání filmu Svět podle Russia Today (The World According to Russia Today, režie Misja Pekel, 2015,

40 min, anglicky s českými titulky), který přibližuje způsoby manipulace s informacemi v této celosvětově rozšířené

ruské televizní stanici.

Debata proběhne v pondělí 29. června od 18:00 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2), místnost č. 131.

 

Debata bude v angličtině, tlumočená do češtiny.

Akce se koná v rámci cyklu "Máte právo vědět".

Pozvánka: http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2015/06/Ruska-propaganda_A3.pdf

 

Více na: https://www.facebook.com/events/914539295252001/

Diskuze: Andrej Zubov: Dějiny Ruska 20. století – 2. díl (29. 6. 2015)

28. Červen 2015 - 2:00

Nakladatelství Argo spolu s Filozofickou fakultou UKVýchodoevropským klubem vás zvou na:

Dějiny Ruska 20. století.

Beseda s prof. Zubovem, ruským historikem, religionistou a politologem u příležitosti prezentace překladu II. dílu

knihy Dějiny Ruska 20. století. Besedu moderuje Libor Dvořák. 

Tlumočení do českého jazyka bude zajištěno.

Kapacita místnosti je omezená.

Akce proběhne v pondělí 29. června od 16:00 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2), v místnosti č. 200.

 

Více na: https://www.facebook.com/events/504844973011729/

Diskuze: Československo 1968 / Krym 2014. Debata o paralelách dvou okupací (25. 6. 2015)

28. Červen 2015 - 2:00

Již popáté pořádá společnost Člověk v tísni kampaň Proti ztrátě paměti, která připomíná památku obětí komunistického režimu.

V rámci této kampaně proběhne ve čtvrtek 25. června v 18:30 diskuze Československo 1968 / Krym 2014.

Debata o paralelách dvou okupací.

 

Diskutovat budou Viktor Fajnberg, jeden z „osmi statečných“ z Rudého náměstí, Refat Čubarov, předseda krymskotatarského

parlamentu v exilu, a Michael Romancov, politický geograf. Moderovat bude Zuzana Tvarůžková, Česká televize.

Akce proběhne v aule ABF (Václavské nám. 31, Praha 1).

 

Více o akci na: https://www.facebook.com/events/1614089965540983/

 
Kompletní program kampaně Proti ztrátě paměti a podrobnosti k debatám naleznete v příloze:

http://sml.strada.ff.cuni.cz/soubory/11//Pozvanka_U_nas_pomahali_taky.pdf

Filmová promítání příští týden (22. - 28. 6. 2015)

28. Červen 2015 - 0:00

Pražský religionistický spolek vás zve na promítání filmu: Oranžové léto.

Sommer in Orange 
Režie Marcus H. Rosenmüller, Německo, 2011 (110 min.)

Komedie ze života německých stoupenců Osha. Autobiografický příběh scénáristky Ursuly Gruber a jejího bratra, kteří vyrůstali

v Oshově komunitě nedaleko Mnichova a ve filmu zachycují své vzpomínky z dětství.

Komunita Oshových přívrženců se v roce 1981 přesouvá z liberálního Západního Berlína na zděděný statek v bavorské vesnici,

kde chtějí založit terapeutické centrum. Dojde tím ke střetu dvou neslučitelných světů, jenž vede k řadě komických situací

a z nějž nacházejí východisko až dvě děti jedné z členek komunity.

Film neaspiruje na velké umění a své postavy zobrazuje často dosti klišéovitým způsobem, nicméně jako nenáročná letní komedie

funguje velmi dobře a zároveň nabízí zajímavý pohled na Oshovy přívržence, který je kritický i sympatizující zároveň.

Promítání proběhne v pondělí 22. června od 19:00 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2), místnost č. 131.

 

Více na: https://www.facebook.com/events/918810921516714/

Festival: Minifestival BOKEM (30. 6. 2015)

28. Červen 2015 - 0:00

Studentský spolek Bohemistický kruh (BOK) nabízí multižánrový minifestival BOKEM v areálu historického Dominikánského dvora

v pražském Braníku. Nejen českojazyčná divadelní představení, autorská čtení, promítání filmů i koncert.

Studentský open air si klade za cíl jednak vytvořit místo pro nekonvenční setkání mimo fakultu, ale navíc i vdechnout život syrovému

prostoru starého pivovaru těsně před rekonstrukcí. Sylva Fischerová, Karlstruppe, Strangers in the City a mnoho dalších rozezní

30. června od 16 hodin Dominikánský dvůr.

 

Dominikánský dvůr na konci června nabídne širokou škálu studentské i nestudentské kreativity, kvalitního piva ze Zemského

akciového pivovaru a různé občerstvení – vegetariánské, veganské i bezlepkové.

Přijďte oslavit léto a načerpat inspiraci branického genia loci.

Minifestival proběhne v úterý 30. června od 15:30 v Dominikánském dvoře (Branická 44).

 

Více na: https://www.facebook.com/events/460054057481710/

Konference: Letní konference Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE) (26. 6. 2015)

28. Červen 2015 - 0:00

Tradiční letní setkání členů Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice přístupné veřejnosti.

Akce se uskuteční v pátek 26. června od 9:30 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2), místnost č. 225V.

Program Letní konference: http://ufar.ff.cuni.cz/sites/default/files/u243/plakatek_8.pdf

 

Více o projektu na: http://ufar.ff.cuni.cz/unce

Přednáška: Robert Campany: Remembering Past Lives in Early Medieval China (24. 6. 2015)

28. Červen 2015 - 0:00

Mezinárodní sinologické centrum Ťiang Ťing-kuovy nadace při UK v Praze vás srdečně zve na poslední přednášku

tohoto semestru: Prof. Robert Campany, Ph.D. (Vanderbilt University, Tennessee, USA): REMEMBERING PAST LIVES

IN EARLY MEDIEVAL CHINA.

Z abstraktu:
„What happens to selfhood, memory, agency, moral responsibility, and justice when the self is stretched across multiple lives?“

Přednáška proběhne ve středu 24. června od 15:30 v budově FF UK, Celetná 20, v místnosti č. 118.

 

Více na: http://cck-isc.ff.cuni.cz/cs/index-1.html

Přednáška: Zahi Hawáss: Pyramids, Mummies and Cleopatra: Recent Discoveries (23. 6. 2015)

28. Červen 2015 - 0:00

Pozvánka na přednášku „Pyramids, Mummies and Cleopatra: Recent Discoveries“ Zahiho Hawásse, dřívějšího ministra

pro památky v Egyptě, autora mnoha objevů na území Egypta v posledních třech dekádách a jednoho z nejvýznamnějších vědců

zkoumajících pyramidovou nekropoli v Gíze.

Přednáška se uskuteční na pozvání Českého egyptologického ústavu FF UK.

Akce proběhne v úterý 23. června od 19:00 ve velké aule na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2).

 

Více na: http://egyptologie.ff.cuni.cz/?req=id:240