try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Z novinkového systému

Syndikovat obsah
Veřejný kanál novinek studentské rady FFUK
Aktualizace: 1 hodina 43 min zpět

Přednáška: Fanny Neuda of Lostic - A Pioneer of Women’s Prayer (4. 9. 2015)

28. Srpen 2015 - 23:00

Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vás srdečně zve na přednášku Dr. Alizy Lavie na téma: 

"Fanny Neuda of Lostic - A Pioneer of Women’s Prayer"

("Fanny Neuda z Loštic – průkopnice ženské židovské modlitby")

Přednáška proběhne v pátek 4. září v 15 hodin v Celetné 20, ve 2. patře, v místnosti 238 a bude proslovena v angličtině.

 

Dr. Aliza Lavie vystudovala a získala doktorát v oboru Politologie na univerzitě Bar Ilan, kde také téměř patnáct let přednášela.

Dále působila na Rutgers University a Brandeis University. Zabývá se mj. rolí ženy v judaismu či otázkami státu a náboženství

a angažuje se i v debatě o zjednodušení procesu konverzí. 

Dr. Lavie je autorkou několika knih. V USA získala cenu National Jewish Book Award za své dílo o ženské židovské modlitbě. 

Kromě své akademické činnosti působí jako poslankyně a je dlouholetou členkou, dnes předsedkyní, izraelského parlamentního

výboru pro status žen a genderovou rovnost. 

V Knesetu také předsedá skupině izraelsko-českého přátelství.

Přednáška se koná ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v České republice.

 

V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit na slavnostní shromáždění v loštické synagoze a odhalení pamětní desky

na památku rebecin Fanny Neuda (1819-1894), která v Lošticích žila a působila. Shromáždění se koná ku příležitosti obnoveného

vydání její knihy Hodiny zbožnosti v českém překladu. 

Shromáždění se koná 3. září v 16 hodin za přítomnosti ministra kultury pana Daniela Hermana, velvyslance Státu Izrael

pana Garyho Korena, Dr. Alizy Lavie a dalších hostů.

Registrace na mezinárodní konferenci: Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář (do 15. 9. 2015)

28. Srpen 2015 - 23:00

Ve dnech 6. a 7. listopadu se v Ústavu translatologie FF UK uskuteční

mezinárodní konference Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář

Konečné datum pro registraci příspěvku a pro přihlášení do překladatelských dílen je 15. 9. 2015.

Více o konferenci na: http://zabrana.ff.cuni.cz/

 

Nabídka stipendijních pobytů v akademickém roce 2016/2017

28. Srpen 2015 - 23:00

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o nabídce stipendijních pobytů pro studenty a akademické pracovníky UK, které se uskuteční

v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv v akademickém roce 2016/2017.

Podrobnosti včetně termínů odevzdání materiálů na Zahraniční oddělení naleznete na: 

http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/mezinarodni-vladni-kulturni-dohody/

S pozdravem

Marie Hanková

Zahraniční oddělení (místnost 103)

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Tel. 221 619 834
e-mail: marie.hankova@ff.cuni.cz
www.ff.cuni.cz

Výběrové řízení na 2 pozice referent/ka grantového oddělení (do 17. 9. 2015)

28. Srpen 2015 - 23:00

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na dvě pozice referent/ka grantového oddělení.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou

zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Grantové oddělení zajišťuje servis pracovníkům a studentům fakulty při plánování

i realizaci vědeckých a rozvojových projektů, tuzemských i mezinárodních (přibližně 250 ročně). Spolu s tím toto oddělení aktivně

vyhledává grantové zdroje vhodné k financování fakultních záměrů, organizuje školení pro zaměstnance a studenty určené

k získávání grantových prostředků a během realizace projektů pomáhá řešitelům dosáhnout hladkého administračního průběhu.

V neposlední řadě grantové oddělení připravuje koncepce a strategie projektového financování.

Na základě výběrového řízení budou obsazeny dvě pozice referent/ka grantového oddělení.

Popis pozice a její pracovní náplň

 • úvazek 1,0
 • příprava a realizace interních grantových soutěží
 • asistence při přípravě projektových žádostí
 • kontrola průběžných a závěrečných zpráv, komunikace s poskytovatelem podpory
 • aktivní vyhledávání nových grantových příležitostí
 • příprava seminářů i prezentací pro studenty a akademické pracovníky

Požadavky

 • vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské
 • zaměření: humanitní, právnické, veřejnosprávní nebo ekonomické

Další požadavky

 • schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce
 • velmi dobrá úroveň ústního i písemného projevu
 • schopnost týmové spolupráce
 • pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému
 • dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet)
 • předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením
 • znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ)
 • znalost univerzitního prostředí výhodou
 • zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou
 • bezúhonnost

Náležitosti přihlášky

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis (cca 1 až 2 normostrany)

Termín nástupu

 • listopad 2015 nebo dle dohody

Výhrada

Děkanka FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

Jak se ucházet o tuto pozici

Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na veronika.krajickova@ff.cuni.cz do 17. 9. 2015.

E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“.

V Praze dne 25. 8. 2015

dokument v PDF

Zápisy do studia na FF UK - setkání s dobrovolníky (1. 9. 2015)

28. Srpen 2015 - 23:00

Zápisy do studia - setkání s dobrovolníky

Setkání s dobrovolnicemi a dobrovolníky na zápisy do bakalářského studia proběhne v úterý 1. září od 18:00

v Bistru Bazaar (nám. Jana Palacha 2). 

Máš-li zájem se zapojit, ozvi se na: sara.vidimova@ff.cuni.cz

Oznámení: Cvičný požární poplach na FF UK (28. 8. 2015)

28. Srpen 2015 - 23:00

V pátek 28. 8. 2015 proběhne na FF UK cvičný požární poplach:

• v 11:00 hod. na hlavní budově (cca do 12:00 hod.)
• ve 13:00 hod. ve Šporkově paláci (cca do 14:00 hod.)

Cílem cvičného poplachu je ověřit naši připravenost na požár nebo jinou krizovou situaci. Součástí poplachu je evakuace

celé budovy – všichni bez výjimky, kteří v daný okamžik budou v budově, se musí evakuovat.
 

Soutěž: 22. ročník soutěže o Bolzanovu cenu (do 30. 9. 2015)

28. Srpen 2015 - 23:00

Bolzanova cena je každoročně udílena studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím

obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem.

 

Statut soutěže je dán Opatřením rektora č. 23/2015 ve znění Opatření rektora č. 17/2008 a č. 13/2013.

S udílením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši nejméně 40.000 Kč.

 

Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v letošním akademickém roce 2014/2015.

Šablona přihlášky do soutěže je uvedena v příloze (dle Přílohy Statutu soutěže).

Povinným přílohami přihlášky jsou (viz přiložené pokyny):

 1. odborný životopis a seznam publikací autora;

 2. v případě kvalifikačních prací (tj. práce bakalářské, diplomové nebo disertační) písemné a podepsané vyjádření školitele či vedoucího práce obsahující stručnou charakteristiku soutěžní práce a zdůvodnění její původnosti a tvůrčího přínosu; dále písemné a podepsané vyjádření jednoho nebo dvou oponentů k obsahové i formální úrovni práce;

 3. v případě jiných soutěžních prací písemné a podepsané vyjádření dvou nebo tří oponentů k obsahové i formální úrovni práce, která mají zhodnotit vynikající tvůrčí přínos a interdisciplinární přesah práce.

Všechny přílohy přihlášky se podávají v listinné a v elektronické formě.

Práce se předkládá v jednom tištěném vyhotovení a v elektronické podobě. Jedná-li se o kvalifikační práci, která je již zveřejněna

v repozitáři závěrečných prací UK, je možné na elektronickou verzi práce a posudků pouze odkázat identifikačním číslem práce.

 

Listinná podoba přihlášky včetně všech příloh a práce se podávají na Oddělení vědy FF UK,

elektronické verze na e-mailovou adresu lada.homutova@ff.cuni.cz.

Termín odevzdání je do 30. září 2015.

 

Přílohy:

Statut Bolzanovy ceny

Harmonogram soutěže a pokyny pro soutěžící

Přihláška do soutěže

Festival: Prague Pride (10. - 16. 8. 2015)

28. Srpen 2015 - 23:00

Mysleli jste, že uplynulý týden byl horký??? Čeká vás nejteplejší týden v roce: Prague Pride!

Více na: https://www.praguepride.cz/cs/uvod/

 

Celý týden 10. - 16. 8. se budou konat různé kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní akcí. Dejte, že se zúčastníte,

pozvěte co nejvíc svých přátel (přece nechcete, aby o vás říkali, že jste na ně poslední dobou takový vlažný)

a sledujte Facebook Prague Pride: https://www.facebook.com/PraguePrideCZ

 

Už jste celí žhaví na další Prague Pride? Už jste si místo závěsů dali do oken duhové vlajky?

Už pijete jenom malinovku? Nejteplejší den v roce bude tentokrát 15. srpna.

Již popáté se uskuteční průvod centrem Prahy a pak vás bude čekat hudební festival a JarmarQ.


LINE-UP LETNÁ: 
AXM Main Stage:
14:00–15:00 Dj Zu
15:00–16:00 Vilém
16:00–17:00 Tokátko
17:00–18:00 Subgate
18:00–19:00 Michael Burian – Bohemian rec.
19:00–20:00 Jonty Scrufff & Fidelity Kastrow (Germany)
20:00–21:00 Hoxton Whores (UK)
21:00–22:00 Marcelo di Lazari (Brasil)

VIP Stage:
14:00–17:00 Petr K!
17:00-19:00 Kao Qui
19:00-end Tokátko

Váš vždycky nejteplejší Prague Pride

Norské fondy a fondy EHP - Individuální mobility studentů (do 12. 10. 2015)

28. Srpen 2015 - 23:00

V rámci nově vyhlášených výzev Norských fondů a fondů EHP může STUDENT realizovat individuální pobyt či stáž v Norsku.

Žádost zájemce podává individuálně, jako fyzická osoba. 

Konečný termín pro podání žádosti je 12. říjen 2015 15:00 hod.

Text výzvy, příručku pro žadatele, popis postupu podávání žádosti a odkaz do databáze pro podávání žádostí a všechny

nezbytné přílohy naleznete na webových stránkách DZS: 

http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva-k-predkladani-navrhu-projektu-v-ramci-fondu-ehp-a-norskych-fondu-program-spoluprace-skol-a-stipendia-czo7-c/


Grantové oddělení FF UK
petr.hajek@ff.cuni.cz
221 619 441

UK hledá nové asistenty při studiu

28. Srpen 2015 - 23:00

Asistence při studiu pro studenty se speciálními potřebami:

 

Přednáška s debatou: O šikaně v církvi i mimo ni s jeptiškou Jeannine Gramick (12. 8. 2015)

28. Srpen 2015 - 21:00

Sestra Jeannine Gramick se ve Spojených státech už od sedmdesátých let věnuje LGBT lidem, kteří se nechtějí vzdát svého

místa v církvi. Je spoluzakladatelkou hnutí New Ways Ministry a ve svém domovském Marylandu se také vyslovuje za manželství

pro všechny.

Po přednášce zaměřené také na letošní téma šikany, které je právě v prostředí církve naneštěstí živé, následuje otevřená debata.

Akce proběhne ve středu 12. srpna od 18:00 ve velké aule na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2).

Setkání bude tlumočeno do češtiny.

Vstup zdarma.

 

Více na: https://www.facebook.com/events/390599021143269/ a http://www.logoscr.cz/

Děkanka FF UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice koordinátor investic (do 10. 9. 2015)

28. Srpen 2015 - 21:00

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice koordinátor investic.

O Filozofické fakultě UK

Na Filozofické fakultě UK studuje téměř osm tisíc studentů, z nichž se mnohdy stávají vůdčí osobnosti společenského života naší země. Absolventi se dokáží vynikajícím způsobem uplatnit na nejvýznamnějších postech v oblastech vědy, kultury či politiky.

Filozofická fakulta zajišťuje výuku největšího počtu humanitních oborů v České republice a je jedinou evropskou fakultou, na níž lze (v různých formách) studovat všechny jazyky, jimiž se mluví v členských zemích Evropské unie.

Díky sedmi stovkám špičkových pedagogů a vědeckých pracovníků je tato fakulta nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí, která ve svých oborech prezentuje stále nové a objevné myšlenky, a navazuje tak na svou několikasetletou tradici.

Kandidátovi na pozici koordinátora investic se tak nabízí zajímavá a tvůrčí odborná práce v inspirativním vysokoškolském prostředí s dlouhodobou pracovní perspektivou.

Charakteristika pozice

 • Příprava a realizace koncepce prostorového rozvoje fakulty v návaznosti na její strategické cíle (zpracování střednědobého výhledu prostorové situace fakulty a harmonogramu řešení v návaznosti na jednotlivé disponibilní zdroje financování)
 • Koordinace přípravy a realizace investičních akcí, rekonstrukcí, modernizací a oprav budov a zařízení fakulty (vyjma ICT) za praktické spolupráce s Referátem investic Správy budov FF UK
 • Koordinace přípravy a realizace infrastrukturních projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v pozici odpovědného řešitele (vedení projektového týmu, koordinace aktivit projektu)
 • Zastupování fakulty v projektu na vytvoření expozice sádrových odlitků antických plastik na Státním zámku v Duchcově včetně praktické koordinace tohoto projektu
 • Úvazek 1,0 v rámci Sekretariátu děkana FF UK
 • Smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok s předpokládaným prodloužením při dobré spolupráci na dobu neurčitou

Požadavky

Vzdělání:

 • vysokoškolské – zaměření stavební nebo ekonomické

Praxe:

 • 5 let, z toho minimálně 3 roky přímo v oboru na obdobné pozici

Další požadavky:

 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • samostatnost, zodpovědnost,
 • pozitivní přístup k řešení problémů,
 • dobrá úroveň ústního i písemného projevu,
 • základní znalost univerzitního prostředí výhodou
 • dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet)
 • bezúhonnost

Náležitosti přihlášky

 • Podrobný strukturovaný životopis

Termín nástupu

1. 10. 2015 nebo dle dohody

Výhrada

Děkanka si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně

a nevzniká mu nárok na jejich úhradu ze strany vyhlašovatele.

Doručení přihlášky

Přihlášky s požadovanými náležitostmi zašlete emailem označeným v předmětu „VŘ – Koordinátor investic“ nejpozději do 10. 9. 2015

na email asistentky děkanky: barbora.kosikova@ff.cuni.cz.

 

V Praze dne 6. 8. 2015

 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka FF UK

Děkanka FF UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice fundraiser FF UK (do 31. 8. 2015)

16. Srpen 2015 - 0:00

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice fundraiser Filozofické fakulty UK.

O Filozofické fakultě UK

Na Filozofické fakultě UK studuje téměř osm tisíc studentů, z nichž se mnohdy stávají vůdčí osobnosti společenského života naší země. Absolventi se dokáží vynikajícím způsobem uplatnit na nejvýznamnějších postech v oblastech vědy, kultury či politiky.

Filozofická fakulta zajišťuje výuku největšího počtu humanitních oborů v České republice a je jedinou evropskou fakultou, na níž lze (v různých formách) studovat všechny jazyky, jimiž se mluví v členských zemích Evropské unie.

Díky sedmi stovkám špičkových pedagogů a vědeckých pracovníků je tato fakulta nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí, která ve svých oborech prezentuje stále nové a objevné myšlenky, a navazuje tak na svou několikasetletou tradici.

Kandidátovi na pozici fundraisera se tak nabízí zajímavá a tvůrčí odborná práce v inspirativním vysokoškolském prostředí s dlouhodobou pracovní perspektivou.

Charakteristika pozice

 • Úvazek 1,0 v rámci Sekretariátu děkana
 • Příprava a realizace fundraisingového plánu fakulty
 • Koordinace fakultních fundraisingových aktivit
 • Metodická i praktická podpora katedrám a ústavům na poli fundraisingu
 • Získávání prostředků od individuálních a firemních dárců tuzemských i zahraničních
 • Smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 2 roky s následujícími úkoly:
  • První půlrok … sestavení fundraisingového plánu
  • Do dvou let … dosažení samofinancování fundraisingových aktivit
  • Při úspěšném naplnění těchto úkolů bude smlouva prodloužena na dobu neurčitou

Požadavky

Vzdělání:

 • vysokoškolské – min. bakalářské – zaměření humanitní, právnické, veřejná správa nebo ekonomické,

Praxe:

 • 3 roky, z toho minimálně 1 rok přímo v oboru na obdobné pozici

Další požadavky:

 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • samostatnost, zodpovědnost,
 • pozitivní přístup k řešení problémů,
 • dobrá úroveň ústního i písemného projevu,
 • základní znalost univerzitního prostředí výhodou
 • dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet),
 • dobrá znalost anglického jazyka (alespoň úroveň B2),
 • bezúhonnost

Náležitosti přihlášky

 • Podrobný strukturovaný životopis

Termín nástupu

1. 10. 2015 nebo později dle dohody

Výhrada

Děkanka si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně

a nevzniká mu nárok na jejich úhradu ze strany vyhlašovatele.

Doručení přihlášky

Přihlášky s požadovanými náležitostmi zašlete e-mailem označeným v předmětu „VŘ – Fundraiser“ nejpozději do 31. 8. 2015

na email asistentky děkanky: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

 

V Praze dne 4. 8. 2015

 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka FF UK

Grantové řízení: Vyhlášení vnitřní soutěže o rozvojové prostředky na roky 2016–2018 (do 10. 9. 2015)

16. Srpen 2015 - 0:00

Děkanka FF UK vyhlašuje v souladu s instrukcemi prorektora pro rozvoj UK ze dne 29. 6. 2015 č. j. UKRUK/6783/2015

vnitřní soutěž o rozvojové prostředky na roky 2016–2018, která nahrazuje projekty zrušeného Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ).

V roce 2015 se bude soutěžit o prostředky na tři následující roky, a proto nebude v dalších dvou letech soutěž vyhlášena.

 

Soutěž má dva tematické okruhy:

 1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků: profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

 2. Tvůrčí práce studentů směřujících k inovaci vzdělávací činnosti

Žádosti o podporu projektu se podávají elektronicky prostřednictvím univerzitní webové aplikace Granty a projekty do 10. 9. 2015.

 

Další podrobnosti k soutěži jsou k dispozici na stránkách Vnitřní soutěž FF UK.

„Často kladené otázky“: 

http://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/granty-a-projekty/vyhlaseni-vnitrni-souteze-ff-uk-o-rozvojove-prostredky-na-rok-2014/

FF hledá dobrovolníky na zápisy do studia

15. Srpen 2015 - 22:00

Hledáme dobrovolníky na zápisy do studia

Na začátku září proběhnou zápisy do studia. Chceš nám pomoci s organizací?

Hledáme dobrovolníky! Ozvi se na: sara.vidimova@ff.cuni.cz

Upozornění: Důležité termíny před koncem semestru (31. 8. a 21. 9. 2015)

15. Srpen 2015 - 22:00

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě vašich dotazů a našich zkušeností bych vás ráda upozornila na dva termíny, které jsou klíčové pro postup

do dalšího ročníku. Možná je již znáte z harmonogramu akademického roku

(http://www.ff.cuni.cz/2014/12/opatreni-dekana-c-222014-harmonogram-akademickeho-roku-20142015/), ale velmi prosím,

nepodceňte je, jakkoliv k tomu prázdninový nadhled může svádět.

31. 8. 2015
Pokud sbíráte kredity pro postup do dalšího ročníku i přes uznání předmětů splněných v jiném studiu, nezapomeňte, že žádost

o uznání předmětů musíte podat do 31. 8. 2015 – jinak vám kredity nebudou započítány pro tento akademický rok.

Formuláře pro různé typy uznávání najdete zde: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/studijni-oddeleni/formulare/,

vyplněné je odevzdávejte do podatelny v hlavní budově FF UK (místnost 31).

21. 9. 2015
Toto datum je ohledně postupu do dalšího ročníku nejdůležitější. Právě do 21. 9. 2015 (včetně) musíte mít v SIS zanesené

ty atestace, které se započítávají do součtu potřebného pro váš postup do vyššího ročníku; a do téhož data si také v SIS

musíte elektronicky požádat o postup do dalšího ročníku. Pozor, po tomto datu bude SIS uzavřen pro zápis atestací. 

Minimální počty kreditů pro postup do dalšího ročníku najdete rozepsané dle jednotlivých ročníků a typů studia v článku č. 4

„Pravidel pro organizaci studia na FF UK“ (http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/01/Pravidla-studia-FFUK-III.-uplne-zneni.pdf).

Velmi doporučujeme, abyste si o postup do dalšího ročníku požádali co nejdříve po dosažení této hranice minimálního počtu

kreditů – můžete to provést již nyní, pokud máte kreditů dostatek.

Podrobný postup pro elektronický zápis do dalšího ročníku si, prosím, dohledejte v manuálu (http://manualy.ff.cuni.cz/index.php/Z%C3%A1pis_do_dal%C5%A1%C3%ADho_ro%C4%8Dn%C3%ADku).

Obecná pravidla zápisu do dalšího ročníku shrnuje Opatření děkana 14/2014 v článku 6 (http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/01/2014-14-Organizace-studia-v-bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch-a-magistersk%C3%BDch-studijn%C3%ADch-programech-na-FF-UK.pdf). 


S přáním pěkných prázdninových dní

Katka Volná, vedoucí studijního oddělení 

Soutěž o recept na zabijačkový guláš pana pedela (do 1. 8. 2015)

8. Srpen 2015 - 11:00

Soutěžící, který pošle správnou odpověď na soutěžní otázku do 1. srpna 2015 na iforum@cuni.cz, má možnost vyhrát

recept na zabijačkový guláš pana pedela Aloise Součka.

Dnešní rektorský pedel nosí pří univerzitních slavnostech žezlo v tradičním:

a) modrém oděvu renesančního italského měšťana ze 16. století.

b) červeném oděvu renesančního italského měšťana ze 16. století

 

c) černém oděvu renesančního italského měšťana ze 16. století

 

Více na: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15695.html

Komentovaná prohlídka: Výstava Jan Hus a pražská univerzita (9. 7. 2015)

8. Srpen 2015 - 10:00

Výstavu Jan Hus a pražská univerzita, která je až do 28. srpna 2015 otevřena v Karolinu, si můžete mimořádně projít

za doprovodu odborného komentáře. Ten ponese autorka výstavy dr. Blanka Zilynská, odbornice na české středověké dějiny

a dějiny univerzity. Návštěvníci se dozvědí řadu zajímavostí o Husově životě a o jeho zcela mimořádném vztahu k pražské univerzitě,

jíž byl studentem, děkanem i rektorem. 

Komentovaná prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 9. července od 17:00.

 

Program http://www.hus.cuni.cz/HUS-16.html?news=1000&locale=cz Místo konání akce Křížová chodba Karolina, Ovocný trh 3-5, Praha 1 Rezervace antonin.sedivy@staff.cuni.cz Vstupné Dobrovolné

Zvýhodněné studentské vstupné na světovou výstavu EXPO 2015 v italském Miláně (1. - 31. 7. 2015)

8. Srpen 2015 - 10:00

Zlevněné vstupenky pro studenty UK na právě probíhající výstavu EXPO 2015 v Miláně.

Výstava probíhá od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 a pořadatelé poskytují vysokým školám možnost pořídit pro své studenty

vstupenky za zvýhodněnou cenu 10 EUR (namísto běžných 33 EUR). 

Zájemci o vstupenky se mohou v období od 1. 7. do 31. 7. 2015 registrovat v IPSC UK. Podmínkou registrace je složení zmiňované

částky 10 EUR pokrývající cenu vstupenky na místě v hotovosti (bezhotovostní platba není možná z důvodu vysokých

bankovních poplatků).

Po uzávěrce registrací zašle univerzita organizátorům výstavy hromadnou rezervaci vstupenek společně s vybranými finančními

prostředky. Po přijetí a ověření platby budou univerzitě příslušné vstupenky zaslány a studenti si je budou moci vyzvednout opět

v IPSC. Jedná se o vstupenky jednodenní, které nejsou vázány na konkrétní termín či osobu. Každý student má přitom nárok pouze

na jednu takto zvýhodněnou vstupenku.

 

Více na: http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-9.html?news=1301&locale=cz

 

Bližší informace o dané akci jsou k dispozici na http://www.expo2015.org/en/  .

Kontaktní osobou, na níž je možné se obracet s případnými dotazy, je Mgr. Štěpánka Rauchová

(stepanka.rauchova@ruk.cuni.cz; 224 491 735).

Letní provozní doba na FF UK (1. 7. - 31. 8. 2015)

12. Červenec 2015 - 0:00

Provozní doba pracovišť děkanátu, Střediska vědeckých informací a Knihovny Jana Palacha.