try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Aktuality na FF UK:

Syndikovat obsah
Aktuality FF UK
Aktualizace: 2 roky 27 týdnů zpět

Slovo a smysl 16

16. Leden 2012 - 15:46
Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a smysl / Word & Sense 16 s tématem Střední Evropa / Central Europe. Obsah: Xavier Galmiche: Vítězství paradigmatu: toponymní deklinace, figura multikulturních prostorů; Rudolf Kučera: Středovýchodní, střední, centrální. Střední Evropa v německojazyčné historiografii; Daniel Vojtěch: Neviditelný chrám. Paul Claudel v Praze a situace moderny kolem roku 1910; Petr Málek: Plavba a ztroskotání. K nautické metaforice literatury středoevropské moderny; SKICI; Václav Petrbok: „Však my se sami dost dovedeme milovati“: znovu o česko‑židovsko‑německé „revolučnosti“ v letech 1843–1847; Kristýna Celhofferová: Julius Zeyer a Stefan Zweig „ve stínu Orfea“ (Gluck revival); Michal Topor: Alfred Fuchs: peripetie oddanosti (1910–1921); Matouš Jaluška: Mýtus nemoci – Susan Sontagová a Bruno Schulz; OTÁZKA PRO… Kurt Krolop; KRITICKÉ ROZHLEDY Petra Hesová: Michal Charypar epigon a tvůrce; Lucie Merhautová: Zeyerizující Tereza Riedlbauchová; TRANSLATIONS Jerzy Jarzębski: Být věštcem (přel. Martin Veselka); PŘEKLADY Daniel Vojtěch: Jan Patočka (1907–1977) on Alternative Modernity in Central Europe; Jan Patočka: The German Spirit in Beethoven’s Era (přel. Martin Pokorný)

Slovo a smysl 16

16. Leden 2012 - 15:46
Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a smysl / Word & Sense 16 s tématem Střední Evropa / Central Europe. Obsah: Xavier Galmiche: Vítězství paradigmatu: toponymní deklinace, figura multikulturních prostorů; Rudolf Kučera: Středovýchodní, střední, centrální. Střední Evropa v německojazyčné historiografii; Daniel Vojtěch: Neviditelný chrám. Paul Claudel v Praze a situace moderny kolem roku 1910; Petr Málek: Plavba a ztroskotání. K nautické metaforice literatury středoevropské moderny; SKICI; Václav Petrbok: „Však my se sami dost dovedeme milovati“: znovu o česko‑židovsko‑německé „revolučnosti“ v letech 1843–1847; Kristýna Celhofferová: Julius Zeyer a Stefan Zweig „ve stínu Orfea“ (Gluck revival); Michal Topor: Alfred Fuchs: peripetie oddanosti (1910–1921); Matouš Jaluška: Mýtus nemoci – Susan Sontagová a Bruno Schulz; OTÁZKA PRO… Kurt Krolop; KRITICKÉ ROZHLEDY Petra Hesová: Michal Charypar epigon a tvůrce; Lucie Merhautová: Zeyerizující Tereza Riedlbauchová; TRANSLATIONS Jerzy Jarzębski: Být věštcem (přel. Martin Veselka); PŘEKLADY Daniel Vojtěch: Jan Patočka (1907–1977) on Alternative Modernity in Central Europe; Jan Patočka: The German Spirit in Beethoven’s Era (přel. Martin Pokorný)

Slovo a smysl 16

16. Leden 2012 - 15:45
Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a smysl / Word & Sense 16 s tématem Střední Evropa / Central Europe. Obsah: Xavier Galmiche: Vítězství paradigmatu: toponymní deklinace, figura multikulturních prostorů; Rudolf Kučera: Středovýchodní, střední, centrální. Střední Evropa v německojazyčné historiografii; Daniel Vojtěch: Neviditelný chrám. Paul Claudel v Praze a situace moderny kolem roku 1910; Petr Málek: Plavba a ztroskotání. K nautické metaforice literatury středoevropské moderny; SKICI; Václav Petrbok: „Však my se sami dost dovedeme milovati“: znovu o česko‑židovsko‑německé „revolučnosti“ v letech 1843–1847; Kristýna Celhofferová: Julius Zeyer a Stefan Zweig „ve stínu Orfea“ (Gluck revival); Michal Topor: Alfred Fuchs: peripetie oddanosti (1910–1921); Matouš Jaluška: Mýtus nemoci – Susan Sontagová a Bruno Schulz; OTÁZKA PRO… Kurt Krolop; KRITICKÉ ROZHLEDY Petra Hesová: Michal Charypar epigon a tvůrce; Lucie Merhautová: Zeyerizující Tereza Riedlbauchová; TRANSLATIONS Jerzy Jarzębski: Být věštcem (přel. Martin Veselka); PŘEKLADY Daniel Vojtěch: Jan Patočka (1907–1977) on Alternative Modernity in Central Europe; Jan Patočka: The German Spirit in Beethoven’s Era (přel. Martin Pokorný)

Cornova 2011/2

16. Leden 2012 - 15:42
Vyšlo nové číslo revue České společnosti pro výzkum 18. století a FF UK v Praze Cornova 2011/2 . Obsah: Josef Fulka: Dítě z lesa jako filosofický problém: několik poznámek k filosofickému pozadí Itardovy Zprávy o Victorovi z Aveyronu; Etienne Balibar: Láskyplnost v Rousseauově Nové Héloise; Michal Kneblík: Školní fase – prameny pro dějiny výchovy a vzdělávání v 18. století; Zdeněk Duda: „Vás o, svatí patronové, pobožně vzýváme“ aneb poslední epidemie moru z let 1713–1714 v myšlení a jednání obyvatel města Písku; Recenze a anotace; Zprávy

Sobotní provoz omezen

13. Leden 2012 - 15:31
Během zkouškového období je sobotní provoz Knihovny Jana Palacha zrušen. O sobotách bude otevřeno opět od 20.2.2012.

Změna pokladních hodin

12. Leden 2012 - 19:04
Ve dnech 16., 23., 25. a 30. ledna budou úřední hodiny pouze v odpoledních hodinách od 14 - 16 hodin.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE SIS NA ZS

12. Leden 2012 - 11:57
V souvislosti s přípravou sjednocení loginů a hesel jsou do SIS importována osobní čísla uživatelů, kteří nemají tento údaj dosud vyplněný. Tímto krokem může u některých uživatelů dojít ke změně přihlašovacího loginu, protože používají jiný, než který je vázán k osobnímu číslu.

V případě problémů s přihlášením proto těmto uživatelům doporučujeme vyzvednout si na LVT uživatelské jméno a nové heslo. Pokud by se tím problémy s přihlášením do SIS nevyřešily, prosím kontaktujte Barboru Černou.

Uživatelé bez osobního čísla byli v databázi učitelů a zaměstnanců v SIS označeni jako neaktivní. Pro jejich případné zaktivnění, v rámci kterého je třeba doplnit os. číslo, prosíme lokální správce SIS, aby se také obraceli na Barboru Černou.

K podstatné změně došlo také v programu Tajemník v zakládání osob a přidělování hesel pro přístup do SIS. Zakládání nových vyučujících a přidělování rolí v programu je nyní možné pouze za předpokladu, že je zakládaná osoba již vedena v personální databázi WhoIS.

Hesla pro přístup do SIS se nyní už nenastavují v programu , ale jsou přebírána z Centrální Autentizační Služby. Heslo do CAS nastavuje po předložení průkazu zaměstnance, nebo občanského průkazu Laboratoř výpočetní techniky (hlavní budova FF UK, místnost č. 74/dvůr), případně Informačně poradenské centrum UK v Celetné 13.